İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
14-27 ŞUBAT 2011

TÜRKİYE-AB KARMA PARLAMENTO KOMİSYONU`NUN 66. TOPLANTISI HATAY`DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu'nun (KPK) 66. Toplantısı, 21-22 Şubat 2011 tarihlerinde Hatay'da gerçekleştirildi. Türkiye-AB KPK Eş Başkanları Hélène Flautre ve Lütfi Elvan ile komisyon üyelerinin hazır bulunduğu toplantıya, Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz ile AB üyesi ülkelerin büyükelçileri, sivil toplum örgütleri temsilcileri ve bürokratlar katıldı. Ağırlıklı olarak kültürlerarası diyalog, vize ve göç, Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) ve serbest ticaret anlaşmalarının ele alındığı toplantı sonrasında KPK Eş Başkanları Hélène Flautre ve Lütfi Elvan, toplantı ile ilgili kamuoyuna bilgi verdi.

 Türkiye-AB KPK'nın Avrupa Parlamentosu kanadındaki Eş Başkanı Hélène Flautre, toplantıda Türkiye’deki Anayasa değişikliğinin geniş mutabakatla yapılmasının önemi; özelde internet medyası ve genelde basın özgürlüğünün kısıtlanmaması; yargı sisteminin işleyişinde, başta tutukluluk süreleri olmak üzere Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına uyulması gibi konuların komisyon üyesi Avrupalı Parlamenterler tarafından sıklıkla dile getirildiğini söyledi. Tunus, Mısır ve Libya'da yaşanan krize de değinen Flautre, Türkiye'nin bu ülkeler için örnek olarak gösterildiğini hatırlattı ve bu durumun Türkiye ve AB için sorumluluklar getirdiğini söyledi. Lütfi Elvan ise KPK’yi daha işlevsel bir hale getirmek istediklerini, bu çerçevede KPK'nın 66. toplantısında iki raporun görüşüldüğünü ifade etti. Türkiye'nin AB müktesebatına uyum konusunda 2013 yılı sonunda hazır olacağını söyleyen Elvan, bu kapsamda 33. fasıl olan "Mali ve Bütçesel Hükümler" faslı ile ilgili çalışmalara başlandığını dile getirdi.

66. KPK toplantısında "Göç ve Vize" ile "Irkçılık ve Yabancı Düşmanlığı" konulu raporlar oylamaya sunuldu. Her iki rapor da KPK Avrupa kanadı tarafından reddedildi. Reddedilen "Göç ve Vize" konulu rapor, "Yargı ve Temel Haklar" ile "Adalet, Özgürlük ve Güvenlik" fasıllarının müzakerelere açılması ve Türk vatandaşlarının Avrupa’ya vizesiz seyahat edebilmelerinin önünü açacak görüşmelerin başlaması için Avrupa Komisyonu’nu yetkilendirmesi hususunda AB Konseyi’ne çağrıda bulunuyordu. "Irkçılık ve Yabancı düşmanlığı" konulu rapor ise, AB’de ikamet etmekte olan Türk vatandaşlarının ve Türk kökenli AB vatandaşlarının nefret suçlarından korunmasının sağlanması gerekliliğine vurgu yaparken, Türkiye’nin ırkçılık ve yabancılık düşmanlığı ile mücadele alanında kaydettiği ilerlemelere dikkat çekiyordu.

 66. KPK toplantısında Avrupa Konseyi Venedik Komisyonu Genel Sekreteri Thomas Markert de bir konuşma gerçekleştirdi. Türkiye’deki Anayasa değişikliği ve yargı reformlarının Avrupa standartlarına uygun olduğunu belirten Markert, Türkiye için yeni ve demokratik bir anayasanın şart olduğunu söyledi.

Toplantının bir diğer gündem maddesini oluşturan Gümrük Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşmaları kapsamında ise, KPK “Gümrük Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşmaları Alt Komitesi”nin raportörleri Afif Demirkıran ve Metin Kazak tarafından hazırlanan ve Türkiye-AB Gümrük Birliği kapsamında yaşanan sorunlara ilişkin taslak raporun sunumu yapıldı. Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) Alt Komitesi raportörleri Cüneyt Yüksel ve Andrew Duff ise, "Katılım Öncesi Mali Yardımlar" başlıklı rapor ile ilgili olarak Komisyon üyelerine bilgi verdi.