İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
14-27 ŞUBAT 2011

RUSYA BAŞBAKANI PUTİN ÜÇÜNCÜ ENERJİ PAKETİ’Nİ ELEŞTİRDİ

José Manuel Barroso başkanlığındaki Avrupa Komisyonu üyeleri 23 Şubat 2011 tarihinde Rusya Başbakanı Vladimir Putin liderliğindeki 13 Rus bakanla bir araya gelerek, Avrupa Birliği ile Rusya arasında sektörel işbirliği mekanizmalarını artırmanın yollarını görüştüler. Toplantıda, mevcut ortaklık ve işbirliği anlaşmasının yerini alması öngörülen ve AB-Rusya ilişkilerini daha ileri düzeye taşıyacak olan yeni anlaşma ele alındı. Toplantı sonrası Avrupa Komisyonu Başkanı José Manuel Barroso tarafından yapılan açıklamada, hukukun üstünlüğünün ve temel özgürlüklerin güçlendirilmesinin Rusya ve AB’nin ortak taahhütleri olduğu hatırlatılırken, Barroso, Rusya’nın insan hakları alanında uluslararası taahhütlerine sadık kalmasını beklediklerini açıkladı. Putin ise Rusya ile AB arasındaki mevcut vize başvuru koşullarını iyileştiren anlaşmanın yetersiz olduğunu, Rus vatandaşlarına vizesiz seyahatin önünün açılması gerektiğini belirtti. Vize konusu dışında AB’nin enerji politikasını da eleştiren Rusya Başbakanı Putin, özellikle üçüncü enerji paketinde yer alan ve enerji piyasasını liberalleştiren düzenlemelerin uygulanmasının enerji fiyatlarını artıracağının ve bunun tüketicilere olumsuz yansıyacağının altını çizdi. Bilindiği gibi, üçüncü enerji paketinde üretim, arz ve transit faaliyetlerinin birbirinden ayrılması öngörülüyor. Rusya ise bu düzenlemenin doğrudan Gazprom şirketini hedef aldığını düşünüyor. Putin’in eleştirilerine cevap veren Komisyon Başkanı Barroso üçüncü enerji paketi altındaki düzenlemelerin ayrımcı olmadığını, AB şirketlerinin de aynı kurallara uymakla yükümlü olduğunu vurguladı. Barroso, Rusya’nın AB’nin en önemli doğalgaz ortağı olmaya devam etmesini arzu ettiklerini dile getirerek üçüncü enerji paketinin ikili anlaşmalara ve DTÖ kurallarına halel getirmediğini söyledi.  Barroso tarafından toplantıya ilişkin yapılan resmi açıklama http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/11/124&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=tr  internet adresinde yer alıyor