İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
14-27 ŞUBAT 2011

KOBİ’LERİN CANLANDIRILMASI İÇİN KÜÇÜK İŞLETMELER YASASI REVİZE EDİLİYOR

Avrupa Komisyonu, uzun zamandır görüşülen Avrupa Küçük İşletmeler Yasası’nın Revizyonuna İlişkin Tebliği 23 Şubat 2011 tarihinde yayımladı. Avrupa Komisyonu’nun İşletme ve Sanayi’den Sorumlu Başkan Yardımcısı Antonio Tajani tarafından yapılan açıklamada KOBİ’lerin istihdam sağlamadaki önemli katkılarının yanı sıra bu işletmelerin Kuzey Afrika ve Orta Doğu’da demokrasinin tesisinde de rol oynayabilecekleri belirtildi.  

İlk olarak 2008 yılında yayımlanan Avrupa Küçük İşletmeler Yasası (Small Business Act), AB’de KOBİ’lerin güçlendirilmesi için belirlenen 10 ilke çerçevesinde hayata geçirilmesi gereken düzenlemelerden oluşuyor. Yasa, temel olarak, söz konusu işletmeler üzerindeki idari yüklerin kaldırılması, finansmana erişimlerinin kolaylaştırılması, İç Pazar ve AB dışında yeni pazarlara erişimlerinin artırılması için birtakım tavsiyelerden oluşuyor.  Küçük İşletmeler Yasası’nın mevcut ekonomik koşullar ve 2020 Stratejisi çerçevesinde revize edilmesi gereğinin ortaya çıkmasının ardından, yapılan çalışmalar neticesinde söz konusu Tebliğ yayımlandı.  

Avrupa 2020 Stratejisi ve Avrupa ekonomisi büyük ölçüde KOBİ’lerin kapasitelerine bağlı olmasına karşın, küresel ekonomik kriz sonrasında Avrupa’daki 3 Milyon KOBİ kapanırken, tamamına yakını da eski verimliliklerini ve potansiyellerini kaybetmiş durumda. Resmi verilere göre Avrupa Birliği’nde yaklaşık 23 Milyon KOBİ bulunuyor ve bunlar özel sektördeki işgücünün yüzde 67’sini oluşturuyor. Birliğin KOBİ’leri yeniden güçlendirmek ve canlandırmak için revize ettiği Küçük İşletmeler Yasası çerçevesinde, küçük işletmelerin geliştirilmesi ve bu sayede yeni istihdam alanlarının yaratılması planlanıyor. 2008 ve 2010 yılları arasında Küçük İşletmeler Yasası çerçevesinde Komisyon ve Üye Devletler bürokrasiyi azaltarak KOBİ’lere ekonomik ve siyasi desteği artıracak yeni girişimlerde bulundular ancak mevcut uygulamalar gözden geçirildiğinde, daha birçok yapılması gerekenin bulunduğu görülüyor.

Bu sebeple Avrupa Komisyonu, KOBİ “elçisi” olacak bir yetkili atadığını açıkladı. Söz konusu yetkili, Avrupa Komisyonu’nun İşletme ve Sanayi’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Daniel Calleja Crespo olarak belirlendi. Crespo, Küçük İşletmeler Yasası’nın 27 üye ülkede doğru ve eksiksiz olarak uygulanmasını sağlamaktan sorumlu olacak. Yeni görev alanının oluşturulmasının yanı sıra, Küçük İşletmeler Yasası’nın revizyonu ile uluslararasılaşma, idari işlemlerin basitleştirilmesi, krediye erişim, İç Pazar’ın imkânlarından tam olarak yararlanılması, ikim değişikliği ile mücadele gibi alanlarda tedbirler alınması öngörülüyor.

Düzenlenen basın toplantısında konuşan Tajani, KOBİ’lerin Avrupa ekonomisinin motoru olduğuna işaret ederek, güçlü, rekabetçi ve yenilikçi olmalarının sağlanması gerektiğini belirtti ve üye ülkelerin Küçük İşletmeler Yasası’nı tam anlamıyla uygulamalarını sağlamak için hızlı hareket etmeleri gerektiğini ekledi.