İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
14-27 ŞUBAT 2011

AVRUPA KOMİSYONU, E-DEVLET HİZMETLERİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORUNU YAYIMLADI

21 Şubat 2011 tarihinde Avrupa Komisyonu’nun yayımladığı “9’uncu e-Devlet Kıyaslama Çalışma Raporu”, Üye Devletlerin kamu kurumları tarafından internet üzerinden sunulan hizmetlerin kapsamı ve niteliği hakkında elde edilen sonuçları değerlendiriyor. Hatırlanacağı gibi, Avrupa Komisyonu, 15 Aralık 2010 tarihinde, Üye Devletlerin kamu kurumlarının internet üzerinden sundukları hizmetleri artırmayı ve bu hizmetlerin kapsamını genişletmeyi amaçlayan yeni bir eylem planı açıklamıştı (Daha ayrıntılı bilgi için bkz 13-25 Aralık 2010 sayılı İKV e-bülteni). Avrupa Komisyonu, 2015 yılına kadar, Avrupa vatandaşlarının e-Devlet hizmetlerinden faydalanma oranını yüzde 50’ye, Birlik genelinde faaliyet gösteren şirketlerde ise bu oranı yüzde 80’e çıkarmayı hedefliyor.

Bilindiği üzere, Avrupa Komisyonu,  vatandaşlar ve işletmeler için 20 temel hizmetin elektronik ortamda erişilebilir hale getirilmesini amaçlıyor. Elektronik ortamda vatandaşlar için sunulması hedeflenen hizmetler arasında gelir vergisi beyannameleri, iş arama hizmetleri, araç kayıtları ve yüksek eğitim / üniversite kayıt işlemleri yer alıyor. Şirketler için ise, yeni kurulan şirketlerin ticarî sicile kaydı, çalışanlar için sosyal katkılar, kurumlar vergisi, KDV, istatistikî ofislere veri bildirimi, gümrük beyanları, çevre ile ilgili izinler ve raporlar ile kamu ihaleleri duyuruları yer alıyor.

 

Raporda, söz konusu hizmetlere elektronik ortamda erişebilirlik oranının Birlik genelinde 2010 yılında yüzde 82’ye ulaştığı, ancak Üye Devletler arasında halen önemli farklılıklar gözlendiğine dikkat çekiliyor. Avrupa Birliği’nde e-Devlet hizmetlerinin en fazla geliştiği üye ülkelerin başında Avusturya, İrlanda, Malta, Portekiz ve İsveç geliyor. Türkiye’de bu oranın yüzde 89’a ulaşarak AB ortalamasının üzerinde bir değer elde edilmesi, bu alanda Türkiye’nin önemli bir yol kat ettiğinin göstergesi.

 

Raporda yer alan bir başka önemli husus da,  bu hizmetlerden, vatandaşlardan ziyade işletmelerin yararlandığı. Bu kapsamda, AB’de, e-Devlet hizmetlerinden yararlanan şirketlerin oranı yüzde 75 iken, bu oran vatandaşlar için yüzde 41 ile sınırlı kalıyor. Türkiye’de ise bu durum, işletmeler için yüzde 66 iken, vatandaşlar için ise sadece yüzde 11. Raporda ayrıca e-Tedarik konusunda kaydedilen ilerlemeler değerlendirildiğinde, bu alanda, Avrupa Birliği’nde olduğu gibi Türkiye’de de e-Tedarik hizmetlerinin gelişmesi için çalışmaların yoğunlaştırılması gerektiği vurgulanıyor.

Bu rapora aşağıdaki adresten ulaşılabilir:

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/item-detail dae.cfm?item_id=6537&language=default