İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
24-30 OCAK 2011

İKV “EKONOMİK VE PARASAL BİRLİK, KRİZ VE AB’NİN GELECEĞİ” KONULU SEMİNER DÜZENLEDİ

İKV tarafından 25 Ocak 2011 tarihinde düzenlenen, açış konuşmasını İKV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Halûk Kabaalioğlu’nun yaptığı seminerde, Yunanistan, İrlanda ve Portekiz gibi Üye Devletlerde yaşanan borç krizi, bu durumun Ekonomik ve Parasal Birlik (EPB) üzerindeki etkileri, çözüm arayışları ve AB’nin geleceği konuları ele alındı.

Seminerde ilk konuşmacı, Yunanistan Avrupa ve Dış Politika için Helenik Vakfı Başkanı Prof. Dr. Lokuas Tsoukalis AB’de yaşanan krizin, küresel mali kriz, EPB’nin yapısal sorunları ve tek tek Üye Devletlerin sorunlarından kaynaklandığını belirtti. Prof. Dr. Tsoukalis, AB’de borç krizinin ilk olarak Yunanistan’da ortaya çıkması itibariyle bu ülkenin, krizin sebepleri ve çözümü açısından bir test niteliğinde olduğunu söyledi. Tsoukalis, krizin, Yunanistan gibi ülkelerde daha önce siyasi olarak alınması mümkün olmayan tasarruf önlemlerinin alınmasını sağladığını da ekledi. Krizin aşılacağını ve AB’nin sonu olmayacağını belirten Tsoukalis, Avro alanının en güçlü ekonomisi olarak Almanya’ya liderlik görevinin düştüğünü ve Avrupa Merkez Bankası’nın siyasi yetkiler açısından güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü öğretim üyesi,  Ekonomi ve Ekonometri Merkezi Başkanı Prof. Dr. Refik Erzan, krizden çıkış yolunun AB’nin daha federal bir yapı haline gelmesiyle mümkün olacağını ifade etti. Erzan, siyasi iradenin önemine dikkat çekerek, niyet olduğu takdirde çözümün de olacağını belirtti.   Hollanda’nın Rotterdam Erasmus Üniversitesi’nden Prof. Dr. Fabian Amtenbrink AB’de yaşanan krizin, ekonomik yönetişim sisteminin yapısal krizi ve aynı zamanda bir güven bunalımı olduğunu, ancak Avro ya da AB bütünleşmesinin krizi olmadığını vurguladı. AB’nin kurulduğundan beri bunun gibi birçok krizi atlattığına işaret eden Amtenbrink, AB projesinin dağılamayacak kadar büyük ve önemli olduğunu ifade etti.

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Oral Erdoğan, AB’nin ABD’nin finansal oyunu karşısında etkisiz kaldığını, Çin gibi rekabetçi ekonomilere ayak uyduramadığını, bunun yanında krizin bir fırsat olarak değerlendirilmesi gerektiğini ve Avrupa Merkez Bankası kontrolü dışında kalan finansal sistemin düzenlenmesi ve denetiminde uyum sağlanmasının önemini vurguladı.

Seminerin öğleden sonraki oturumunda başkanlığını T.C. Merkez Bankası eski başkanlarından TEB-BNP Paribas Yönetim Kurulu Başkanı ve İKV Yönetim Kurulu Üyesi Yavuz Canevi yaptı. Bu oturumda, TOBB ETÜ'de kıdemli öğretim görevlisi olarak görev yapan, T.C. Merkez Bankası eski Başkanı Süreyya Serdengeçti, küresel kriz ortamında AB’de maliye politikalarının ulusal düzeyde kalmaya devam ettiğini belirtti. Serdengeçti, borç krizinden çıkış için gerekli çözümleri siyasilerin bildiğini, ancak, gelecek seçimlerin kaybedilmesi gibi yaratacağı birtakım siyasi maliyetler nedeniyle bunların gerçekleştirilmediğini söyledi.

Avrupa Merkez Bankası Para Politikası Müdürlüğü kıdemli danışmanı Prof. Dr. Francesco Paolo Mongelli, Ekonomik ve Parasal Birlikle sağlanan entegrasyon düzeyinin bir ölçüde borç krizinin de üye ülkelere yayılmasına yol açtığını belirtti ve ekonomik ve mali yönetişim ile entegrasyonla bu krizin aşılacağını ifade etti. Ankara Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aykut Kibritçioğlu, yapılması gerekenleri, kısa vadede PIIGS ülkelerinin dış borçlarının yeniden yapılandırılması, uzun vadede ise İstikrar ve Büyüme Paktı aracılığıyla hızlı bir malî entegrasyon sürecinin gerçekleştirilmesi olarak özetledi.

Toplantıda gerçekleştirilen sunumlara www.ikv.org.tr adresinden ulaşılabilir