İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
24-30 OCAK 2011

AB-TÜRKİYE GERİ KABUL ANLAŞMASI MÜZAKERELERİ TAMAMLANDI

27 Ocak 2011 tarihinde, Avrupa Komisyonu’nun Adalet ve İçişleri’nden Sorumlu Üyesi  Cecilia Malmström tarafından yapılan açıklamada, 14 Ocak’ta Ankara’da yapılan toplantının ardından, taslak geri kabul anlaşması metni üzerinde yapılacak değişiklikler hakkında fikir birliği sağlandığı belirtilerek, müzakerelerin sonuçlandırılmasından duyulan memnuniyet ifade edildi. Malmström, ayrıca, müzakere sonucunun son derece dengeli olduğunu ve bölgede düzensiz göçün etkili bir şekilde yönetilmesine belirgin şekilde katkı sağlayacağını vurgularken, Türk heyetinin müzakerelerdeki yapıcı ve pragmatik yaklaşımını övdü.

Üzerinde uzlaşılan Geri Kabul Anlaşması metninin, onay için Üye Devletlere sunulmasının ardından, 24 Şubat 2011 tarihinde yapılması öngörülen Adalet ve İçişleri Konsey toplantısında görüşülmesi planlanıyor. Lizbon Antlaşması gereğince, Avrupa Parlamentosu da karar alma sürecine dahil edilecek. Geri kabul anlaşmasında yaşanan gelişmelerin ardından,  Türkiye ile vize politikası ve ilgili alanlarda işbirliğinin yoğunlaştırılacağı belirtildi.