İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
24-30 OCAK 2011

HANNOVER SULH MAHKEMESİ VİZE KARARINI AÇIKLADI

Hannover Sulh Mahkemesi'nde görülen bir davada, Şubat 2009 tarihli Soysal kararına atıfla, Türk vatandaşlarının AB üyesi ülkeye 3 aya kadar vizesiz girebileceği teyit edildi ve söz konusu davada sanık olan Türk vatandaşının Almanya'ya vizesiz girmesinin suç teşkil etmediğine hükmedildi.

Bu karar, emsal teşkil etmesinin yanı sıra, mahkemenin, Avrupa Adalet Divanı’nın 2009 tarihli Soysal kararını dikkate alması açısından da önem taşıyor. Hatırlanacağı gibi, Soysal kararı, Katma Protokol’ün yürürlüğe girdiği 1 Ocak 1973 tarihinden itibaren (her bir Üye Devlet için AB’ye üyelik tarihidir) Katma Protokol’ün 41/1. madde hükmü kapsamında, yani hizmet sunmak veya iş kurmak amacıyla AB ülkelerine giden Türk vatandaşlarına vize uygulamayan bir Üye Devlet’in bugün de uygulayamayacağını hükme bağlamıştı. Bu çerçevede, 1 Temmuz 1980 tarihinden itibaren Türk vatandaşlarına vize alma zorunluluğunu getiren Almanya’nın mevcut vize uygulamasının hukuka aykırı olduğuna karar vermişti.  Ayrıca, gerek ikincil hukuk, gerekse Divan’ın içtihatları hizmet sunma özgürlüğünün hizmet alma özgürlüğünü kapsadığını ortaya koysa da, Üye Ülkeler Divan kararını sınırlı bir şekilde yorumlamayı tercih etmişti. Hannover Mahkemesi’nin bu kararı, hizmet ediminin turistler vb. gibi hizmet alan kişileri de kapsadığını teyit ediyor.

Söz konusu karar hakkında 27 Ocak 2011 tarihinde İKV tarafından yapılan basın açıklamasına www.ikv.org.tr adresinden ulaşılabilir.