İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
24-30 OCAK 2011

AB-GÜNEY KORE SERBEST TİCARET ANLAŞMASINA İLİŞKİN ONAY SÜRECİ DEVAM EDİYOR

AB-Güney Kore Serbest Ticaret Anlaşması, bu hafta Avrupa Parlamentosu’nda (AP) tartışıldı. Hatırlanacağı gibi, iki yıldan fazla süren müzakere sürecinin ardından, 6 Ekim 2010 tarihinde Avrupa Birliği ile Güney Kore arasında Serbest Ticaret Anlaşması imzalanmıştı. Ancak, Lizbon Antlaşması uyarınca, ortak karar alma usulünce, ticaret anlaşmalarının yürürlüğe girebilmeleri için, Avrupa Parlamentosu’nun onayının alınması gerekiyor. Bu sebeple, AP Uluslararası Ticaret Komitesi üyeleri, 26 Ocak 2011 tarihinde bir araya gelerek, Güney Kore ve AB arasında uygulanacak koruma önlemlerine ilişkin bir anlaşmaya vardılar. Serbest Ticaret Anlaşması’na ilişkin onay sürecinin önünün açılması ve Avrupa Parlamentosu’nun çeşitli çekincelerinin giderilmesi yönünde kritik önem taşıyan koruma önlemleri, başta otomotiv ve elektronik sektörleri olmak üzere, Güney Kore’den gelecek büyük ölçekli ithalat tehdidine karşı, Avrupa sanayisinin çıkarlarını korumayı amaçlıyor. Üzerinde uzlaşılan söz konusu koruma önlemleri kapsamında, gümrük serbestisi neticesinde Güney Kore’den ithal edilen ürünlerde aşırı bir artış yaşanması ve bunun Avrupalı üreticilere zarar verme tehdidinin bulunması halinde, AB, gümrük vergisi alınmaması kararını bir süreliğine askıya alabilecek. Buna ek olarak, Avrupa Parlamentosu’nun yanı sıra Avrupa otomobil sanayicileri de, koruma önleminin işletilmesi için, Avrupa Komisyonu nezdinde soruşturma başlatılmasını talep edebilecekler.

Uluslararası Ticaret Komitesi tarafından tartışılan bir başka gündem maddesi de,  Güney Kore’de araçlarda CO2 emisyonunu düzenleyen yeni bir yasanın kabul edilmesi oldu. Güney Kore’nin taahhütlerine rağmen, Avrupalı otomobil sanayicilerinin bu yasadan olumsuz yönde etkilenebileceğini düşünen Komite üyeleri,  STA’yı Avrupa Parlamentosu’nun onayına sunmadan önce, bu konuyu tartışmak üzere 7 Şubat’ta yeniden toplanmayı kararlaştırdılar. Söz konusu gelişmelere karşın, Güney Kore ve AB arasındaki STA’nın 1 Temmuz 2011 tarihinde yürürlüğe girmesi bekleniyor. Bu bağlamda, AB - Güney Kore STA’sının yakında yürürlüğe gireceği dikkate alınacak olursa, Türkiye’nin de Güney Kore ile halihazırda yürütülen STA müzakere sürecini hızlandırması büyük önem taşıyor.