İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
24-30 OCAK 2011

AP MERCOSUR İLE TİCARET MÜZAKERELERİNİN ASKIYA ALINMASINI İSTEDİ

26 Ocak 2011 tarihinde, Avrupa Parlamentosu (AP) Tarım Komitesi, Avrupa Birliği (AB) ve MERCOSUR (Brezilya, Arjantin, Uruguay ve Paraguay ülkelerini kapsayan Orta ve Güney Amerika Ortak Pazarı) arasında yürütülen ticaret müzakereleri konusunda Avrupa Komisyonu’nun yaklaşımını eleştirdi ve ortaklık anlaşması müzakerelerinin askıya alınması yönünde çağrıda bulundu.

AP Üyesi Georgios Papastamkos’un hazırladığı ve komitede kabul edilen raporda, Birliğin tarım konusunda “fazlasıyla cömert” önerilerine karşılık, muadillerinden eşit derecede ödünler alınamadığı kaydedildi. Raporda, Avrupa Komisyonu’na daha dengeli bir tutum benimsemesi konusunda çağrıda bulunulurken,  yerli üretim ve ithalat konusunda denge gözetilmesi, her bir tarım sektöründeki müzakereler sırasında tarımsal çıkarların, sanayi ve hizmet sektörlerinin gerisinde bırakılmaması gerektiği belirtildi.

Bunlara ek olarak, AP Üyeleri, tüketiciler açısından adil rekabet ve korunma sağlanması için Birliğin çevre, hayvan refahı ve bitki sağlığı alanlarındaki yüksek standartların ithalata uygulanması ve sınırlardaki ithalat kontrollerinin sıkılaştırılmasına ihtiyaç duyulduğunu dile getirdiler.

  AP Üyeleri, etki analizi hazırlamadan ve AB Konsey’i ile Parlamento’yu bilgilendirmeden, Komisyon’un MERCOSUR ile olan müzakereleri yeniden başlatması konusundaki endişelerini dile getirdiler. Avrupa Birliği ve MERCOSUR arasındaki görüşmelerde, Birliğe yeni üye olan ülkelerin pozisyonları yeterince dikkate alınmadığından, AP Üyeleri yeni üyelerin katkılarını içeren yeni bir düzenleme yapılana kadar müzakerelerin askıya alınmasını istediler. Bunun yanında AP,  Dünya Ticaret Örgütü Doha Turu başarıyla sonuçlanmadan, Komisyon’un MERCOSUR ile müzakereleri sonlandırmaması gerektiğini de ifade etti.