İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
24-30 OCAK 2011

LİTVANYA GAZPROM HAKKINDA AVRUPA KOMİSYONU’NA ŞİKÂYETTE BULUNDU

Litvanya, 25 Ocak 2011 tarihinde, doğalgazın fiyatlandırılmasında hâkim durumun kötüye kullanılmasından dolayı Gazprom şirketi hakkında Avrupa Komisyonu’na şikâyette bulunduğunu açıkladı. Litvanya, Avrupa Komisyonu’nun Gazprom şirketinden doğalgazın şeffaf, makul ve ayrımcılık gözetmeyen kurallar uyarınca arzını talep etmesini istiyor.

Sorun ulusal doğalgaz dağıtım ağı olan Lietuvos Dujos’un AB müktesebatı uyarınca üretim, dağıtım ve tedarik kısımlarının birbirinden bağımsız hale getirilmek istenmesinden kaynaklanıyor.  Lietuvos Dujos şirketinde Litvanya devletinin payı yüzde 17,7 iken büyük ortaklar olan Rus Gazprom şirketinin payı yüzde 37,1 ve Alman E.ON Ruhrgas’ın ise yüzde 38,9.  Eylül ayında Gazprom ve E.ON Ruhrgas Litvanyalı yetkililerden AB doğalgaz piyasasını düzenleyen 2009/73/EC sayılı yönergeden muaf tutulmalarını talep etmişler, hızlı bir piyasa düzenlemesinin doğalgaz arzını olumsuz etkileyebileceği tehdidinde bulunmuşlardı.

 Litvanya Başbakanı Andris Kabulis’in söz konusu tehdidin kabul edilemez olduğunu belirtmesinin ardından, geçtiğimiz ay Gazprom’un Litvanya’yı dışarıda bırakarak Estonya ve Letonya’ya fiyat indirimi önerebileceğini açıklamasıyla taraflar arasındaki gerginlik daha da artmıştı. Konuyla ilgili olarak Litvanya Enerji Bakanı Arvydas Sekmokas, ülkesinin AB’nin temel ilkelerine uyma konusundaki kararlılığı yüzünden AB dışından bir doğalgaz tekelinin baskısı altında kaldığını ifade etti. Sekmokas, Gazprom’u rekabeti ortadan kaldırmaya ve Avrupa’da doğalgaz tek pazarının oluşmasına engel olmaya çalışmakla itham etti.

Gazprom tarafından yapılan açıklamada ise doğalgaz fiyatının tarafların üzerinde uzlaştığı bir formülle belirlendiği ve bu yöntemin Avrupa’da 30 yıldan uzun süredir başarıyla uygulandığı belirtilerek, hâkim gücü kötüye kullanma iddiaları reddedildi.