İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
24-30 OCAK 2011

AVRUPA KOMİSYONU DEVLET YARDIMLARINA İLİŞKİN BAZI KARARLAR ALDI

Komisyon, Fransa’nın sigorta şirketlerinin bazı ek sağlık sigortalarını uygulayabilmeleri için yapmayı planladığı vergi indirimi yardımına, bundan doğrudan faydalanacakların nihai tüketiciler değil, sigorta şirketleri olacağı ve dolayısıyla AB rekabet kurallarına aykırı olduğu gerekçesiyle izin vermedi. Komisyona göre söz konusu yardım ayrıca, sosyal güvenlik alanında zorunlu hizmet veren sosyal dayanışma ve yardım kurumları aleyhine ayrımcılık yaratabilecek.

-Komisyon, Almanya’nın, zor durumdaki bir şirkete belirli bir yıldaki zararını gelecek yıllarda oluşacak kârından mahsup etmesine olanak tanıyan, kurumlar vergisi kanunundaki “yeniden yapılandırma” adı altında verilen yardımı hukuka aykırı buldu.

-Komisyon İsveç’in Domsjö Febriker AB şirketinin Ar-Ge projesine vermeyi planladığı 54.6 milyon Avro tutarındaki yardımı onayladı. Bu projeyle, kağıt hamuru imalatı posasından biometanol ve diğer bioyakıtların üretilmesi amaçlanıyor.

-Komisyon Fransa’nın, Paris’in kuzey-doğu bölgesinde ısıtma şebekesi yapımına vereceği 26 milyon avro tutarındaki doğrudan hibe yardımına onay verdi. Yardım halen söz konusu bölgede ısıtma şebekesini işletme imtiyazına sahip olan GDF Suez’in bir yavru şirketine verilecek. GDF Suez’in imtiyazı, bölgede yapacağı 170 milyon avro tutarındaki yatırımın geri dönüşünü sağlayabilmesi için 2024 yılına kadar uzatıldı. Fransız hükümeti bu sürenin sonunda ya ihaleyi yenileceğini ya da ısıtma şebekesini doğrudan kendisinin işleteceğini taahhüt etti.