İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
24-30 OCAK 2011

AVRUPA, KÜRESELLEŞME FONU’NUN GELECEĞİNİ TARTIŞIYOR

25-26 Ocak 2011 tarihlerinde düzenlenen ve AB Küreselleşme Fonu’nun (European Globalization Fund) geleceğinin tartışıldığı toplantıda, küresel mali krizden çıkış döneminde söz konusu fonun öneminin arttığına dikkat çekildi. Toplantıya katılan AB üye ülke temsilcileri, 2014-2020 Mali Çerçevesinde de AB Küreselleşme Fonu’na yer verilmesi gerekliliğini vurguladılar.

Hatırlanacağı üzere AB Küreselleşme Fonu, Avrupalı firmaların kısmen ya da tamamen tasfiyesi ve binlerce çalışanını işten çıkarmasıyla devreye giriyor. Söz konusu fon ile işlerini kaybedenlere, karmaşık bürokratik uygulamalara başvurmadan, Birlik bütçesinden destek sağlanması amaçlanıyor. AB Küreselleşme Fonu kapsamında yardım yapılabilmesi için iki ön koşulun karşılanması gerekiyor. Söz konusu fon ancak, kapanma kararı almış Avrupalı işletmelerin işten çıkardığı personel sayısı binleri buluyorsa ve tasfiye kararı küresel gelişmeler sonucunda alındıysa veriliyor. 2007 yılı Ocak ayında uygulamaya geçen AB Küreselleşme Fonu'na, Aralık 2010 sonu itibariyle, 73 başvuru yapıldı. Kabul edilen başvurulara ödenen toplam miktar ise 354,5 milyon Avro civarında ve toplam 32,000 işçiyi kapsıyor.