İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
17-23 OCAK 2011

MACARİSTAN’IN YENİ MEDYA YASASI AVRUPA PARLAMENTOSU’NDA TARTIŞILDI

1 Ocak 2011 tarihinden itibaren Avrupa Birliği Dönem Başkanlığı görevini Macaristan yürütmeye başladı. Ancak Macaristan, dönem başkanlığıyla aynı gün yürürlüğe giren medya yasası nedeniyle daha fazla gündemde bulunuyor. Nitekim 19 Ocak 2011 tarihindeki Avrupa Parlamentosu oturumunda dönem başkanlığının önceliklerini konuşmaya hazırlanan Macaristan Başbakanı Viktor Orbán, ülkesindeki yeni medya yasası yüzünden yoğun eleştirilere maruz kaldı.  Söz konusu yasa, AB’nin Görsel-İşitsel Hizmetler Direktifi’nin Macaristan’ın iç mevzuatına aktarılmasında sorunlara yol açıyor. Yeni yasa ile Macaristan’da, online forum ve blog’lar dâhil tüm medya araçlarına kayıtlı olma zorunluluğu getirilmesinin yanı sıra program kapsamının da ulusal ve Avrupa etkinlikleri arasında iyi bir denge oluşturması bekleniyor.  Ayrıca, söz konusu yasa, bütün üyeleri iktidar tarafından atanan bir medya konseyi oluşturulmasını öngörüyor. Avrupa Komisyonu’nun Dijital Gündemden Sorumlu Üyesi Neelie Kroes,  yeni yasanın bu maddelerinin Görsel-İşitsel Hizmetler Direktifi ve bir bakıma Avrupa Temel Haklar Şartı ile uyuşmadığına dikkat çekerek Macaristan’a AB mevzuatı ile uyum sağlayan bir yasayı uygulamaya sokması için çağrıda bulundu.