İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
17-23 OCAK 2011

MACARİSTAN DÖNEM BAŞKANLIĞI’NIN VERGİLENDİRMEYE İLİŞKİN PROGRAMI GÖRÜŞÜLDÜ

18 Ocak’ta toplanan AB Ekonomi ve Maliye Bakanları Konseyi’nde Macaristan Dönem Başkanlığı’nın önümüzdeki altı ay için vergilendirme alanındaki programı ortaya koyuldu. Programın önceliklerinin başında mali sektörün vergilendirilmesi yer alıyor.

Macaristan Dönem Başkanlığı bu alanda daha önce başlatılan çalışmaları devam ettirecek. Bu kapsamda üye ülkeler arasında mali sektörün vergilendirilmesine ilişkin farklılıkların belirlenerek bütün üye ülkelere uygulanacak temel prensiplerin kararlaştırılması planlanıyor. Avrupa Komisyonu da bu çalışmalara paralel olarak Haziran ayında bir etki analizi çalışması sunacak.

Vergilendirmede ikinci öncelik alanı ise tasarrufların vergilendirilmesi olarak belirlendi. AB’nin tasarruflara ilişkin direktifinin revize edilmesi Macaristan Dönem Başkanlığı’nda vergilendirme alanında önemli bir önlem olacak. Söz konusu direktifle vergilendirmede kaçakçılığının daha etkin şeklide ele alınması ve ülkelerin vergi gelirlerinin artırılması amaçlanıyor.

Diğer bir öncelik alanı ise “yeşil vergiler” ve enerji tasarrufu olarak açıklandı. Bu alanda Dönem Başkanlığı, AB’nin iklim değişikliği hedefleri ve özellikle enerjinin vergilendirilmesine ilişkin önlemler getirilmesini istiyor. İlgili mevzuat tasarısı Macaristan Dönem Başkanlığı süresinde ortaya koyulacak.

Diğer yandan, Tek Pazar’ın canlandırılması ve ekonomik büyümenin desteklenmesi amacıyla Avrupa Komisyonu başta küçük işletmeler olmak üzere işletmelerin diğer üye ülkelerde faaliyet gösterebilmelerini teşvik etmek amacıyla önümüzdeki bahar döneminde konsolide bir vergi bazı ortaya koyacak.   

Ayrıca, vergilendirme alanında birçok kereler değişikliğe uğrayan 2006/112/EC sayılı direktifin tek pazara ilişkin ortaya çıkan yeni gereksinimler doğrultusunda revize edilerek uygulanması üzerinde anlaşmaya varıldı.