İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
17-23 OCAK 2011

AB ÜYE DEVLETLERİNİN SOSYAL İŞLER VE İSTİHDAM BAKANLARI İLE SİVİL TOPLUM ÖRGÜTÜ TEMSİLCİLERİ MACARİSTAN`DA BİR ARAYA GELDİ

AB Üye Devletlerinin Sosyal İşler ve İstihdam Bakanlarını bir araya getiren gayri resmi AB Bakanlar Konseyi toplantısı 17-18 Ocak 2011 tarihlerinde, Macaristan'ın Gödöllö kentinde yapıldı. Üye Devletlerin konu ile ilgili bakanlarının yanı sıra, istihdam konusunda AB çağında çalışmalarda bulunana sivil toplum örgütü temsilcilerinin de katıldığı toplantıda, taraflar önümüzdeki dönemde sosyal politikanın geliştirilmesi için daha fazla istihdamın yaratılması ile ekonomik politikalar ve istihdam politikaları arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi yönünde karar aldı.

AB Dönem Başkanı Macaristan'ın evsahipliğinde düzenlenen toplantının kapanışında toplantı ile ilgili basın mensuplarına bilgi veren Macaristan Ulusal Ekonomi Bakanlığı İstihdam Temsilcisi Sandor Czomba, GSYİH'daki artış ile birlikte, küresel mali krizin sona erme sinyalleri vermesine rağmen, bunun yeni istihdam olanaklarının yaratılması anlamına gelmediğini söyledi. Bu bağlamda, AB 2020 Staretejisi çerçevesinde belirlenen yüzde 75'lik istihdam seviyesine ulaşmak üzere, gerekli tüm tedbirlerin alınması gerektiğini vurguladı. Mevcut durumda, Üye Devletler arasında önemli farklılıklar olmasına rağmen, AB'de istihdam oranının yüzde 69 olduğunu belirten Czomba, AB 2020 Stratejisi'nde belirlenen hedefe yaklaşıldığını, ancak bu hedeflerin devamlı olabilmesi için üye ülkelerin özellikle uzun süreli ve devamlı işlerin yaratılması için çaba sarfetmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Avrupa Komisyonu'nun Sosyal İşlerden Sorumlu Üyesi Laszlo Andor ise, mali krizden çıkış ve ekonomik gelişmenin her zaman işgücü piyasasını genişlettiği anlamına gelmediğini vurguladı. Bu çerçevede özellikle gençlerin işgücü piyasasına dâhil edilmesinin büyük öneme sahip olduğunun altını çizen Avrupa Komisyonu Üyesi Andor, özellikle Avrupa Sosyal Fonu kapsamında gençlere uzun süreli ve devamlı işlerin kazandırılması konusunda çalışılması gerekliliğini ifade etti. AB Dönem Başkanlığı'nı sırayla yürüten İspanya, Belçika ve Macaristan arasında oluşturulan üçlü AB  Dönem Başkanlığı'nın sosyal işlerden sorumlu üyesi, İspanya'nın İstihdam Bakanı Maria Luiz Rodriguez ise, gençlerin işgücü piyasasına dâhil edilmesi konusunda mesleki eğitimin büyük önem arz ettiğini söyledi. Belçika İstihdam Bakanı  Joëlle Milquet ise, istihdam ve istihdamın geliştirilmesinin, makroekonomi politikalarının temelinde olması gerekliliğini vurguladı.

Resmi olmayan AB Bakanlar Konseyi toplantısına katılan sivil toplum örgütü temsilcileri de, işsizliğin önlenmesinde gençlerin işgücü piyasasına katılımı, mesleki eğitim ve mesleki yeteneklerin geliştirilmesi konularına önem verilmesi gerekliliğinin altını çizdiler. Bu çerçevede sivil toplum örgütü temsilcileri gençlerin işgücü piyasasına girmelerini kolaylaştırıcı ve teşvik edici araçların (çekici bir işgücü piyasasının yaratılması, işgücü piyasası reformu, mali ve kamu finansmanlarının sürdürülebilirliği, esnek çalışma koşulları gibi) bir an önce devreye sokulmasını talep ettiler. Özellikle gençlerin işgücü piyasasına dâhil edilmesi ve mesleki yeteneklerin geliştirilmesi için eğitim sisteminde önemli revizyonlara ihtiyaç duyulduğunun altını çizen sivil toplum örgütü temsilcileri, eğitim ve iş dünyası arasında oluşturulacak daha sıkı işbirliği ile bu sorunun çözümünde büyük yol alınabileceğini ifade ettiler.