İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
17-23 OCAK 2011

SIRBİSTAN İLE AB ARASINDA İMZALANAN İSTİKRAR VE ORTAKLIK ANLAŞMASINA İLİŞKİN HAZIRLANAN RAPOR AP TARAFINDAN KABUIL EDİLDİ

Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Jelko Kacin'in Sırbistan ile AB arasında imzalanan İstikrar ve Ortaklık Anlaşmasına ilişkin hazırladığı rapor, 19 Ocak 2011 tarihinde AP Genel Kurulu'nda kabul edildi. Söz konusu raporda, Sırbistan ile AB arasında imzalanan İstikrar ve Ortaklık Anlaşmasının hali hazırda 11 Üye Devlet tarafından onaylandığı hatırlatılırken, anlaşmayı onaylamayan üye ülkelerin bu konuda gerekli siyasi iradeyi göstermeleri talep ediliyor. Eski Yugoslavya için kurulan Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi'yle Sırbistan'ın tam işbirliği yapması konusunun önemle vurgulandığı raporda, Sırbistan yönetimine bu konuda gerekli adımları atma çağrısında bulunuluyor. 

AB'ye üyeliğin ilk resmi adımı sayılan ve Sırbistan ile AB arasında ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve siyasi diyaloğun başlatılmasını öngören İstikrar ve Ortaklık Anlaşması hatırlanacağı üzere Sırbistan ve AB arasında 29 Nisan 2009 tarihinde Sırbistan ile AB üyesi ülkelerin temsilcileri tarafından imzalanmıştı. İstikrar ve Ortaklık Anlaşması'nın, eski Yugoslavya için kurulan Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi'yle Sırbistan'ın tam işbirliği yapması halinde geçerli olmasına karar verilmişti.
AP Genel Kurulu'nda kabul edilen raporda ayrıca, AB çerçevesinde Sırbistan'ın Kosova ile görüşmelere acilen başlaması önerisinde bulunuluyor. Bu kapsamda raporda, her iki tarafın istikrarı sürdürmek ve vatandaşlarının refahını temin etmek amacıyla üzerlerine düşen görevleri yerine getirmeleri isteniyor (özellikle Kosova'nın kuzey bölgelerinde Kosova merkezi yönetiminden ayrılma sürecini destekleyen Sırplar ve Sırp nüfusun Kosova ulusal kurumlarına katılımına engel olan Kosova yönetimi bu çerçevede uyarılıyor).

Raporda ayrıca Aralık 2009 tarihinden bu yana Schengen üyesi AB ülkelerinde vizesiz dolaşım hakkını elde eden Sırp vatandaşlarının, hakları ve yükümlülükleri konusunda gerekli araçların hem Sırbistan yönetimi hem de Avrupa Komisyonu tarafından alınması; böylelikle vizesiz dolaşım ile ilgili olarak mevcut ve olabilecek suistimallerin engellenmesi talep ediliyor. Avrupa'da yerlerinden edilmiş ve mülteci konumundaki kişi sayısının en fazla Sırbistan'da olduğunun vurgulandığı raporda, Sırbistan Hükümeti'nden bu sorunun çözümüne yönelik gerekli adımların atılması isteniyor. Sırbistan ile imzalanan geri kabul anlaşması çerçevesinde 150,000 mültecinin Sırbistan'a geri gönderilmesinin beklendiğinin belirtildiği raporda, bu mültecilerin başarılı şekilde topluma entegre olabilmesi için başta yerel düzeyde olmak üzere zorlu bir hazırlık sürecinin ülkeyi beklediği ifade edildi.