İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
10-16 OCAK 2011

“ENTEGRE SINIR YÖNETİMİ EYLEM PLANI AŞAMA - 2” PROJESİ BAŞLADI

“Entegre Sınır Yönetimi Eylem Planı Aşama - 2” Projesinin resmi açılışı, 11 Ocak 2011 tarihinde Ankara'da düzenlenen bir toplantı ile gerçekleştirildi. İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Finlandiya İçişleri Bakanı Anne Holmlund, Finlandiya Sınır Muhafaza Birimi Başkanı Jaako Kaukkanen ile Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Marc Pierini'nin  katılımlarıyla gerçekleştirilen açılış töreni ile uygulamaya başlanan proje kapsamında, Finlandiya Sınır Muhafıza birimi uzmanları, etkin sınır kontrollerine yönelik risk yönetim sistemlerinin geliştirilmesi amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ve Sağlık Bakanlığı'na destek sağlayacaklar. Proje kapsamında ayrıca, gelecekteki sınır yönetimi uygulamaları için Türkiye'ye özel hazırlanmış bir risk yönetim modeli önerisi oluşturulacak.

Açılış töreninde bir konuşma yapan İçişleri Bakanı Beşir Atalay, entegre sınır yönetimi çalışmasının AB'ye üyelik süreci için önemli olduğu kadar, Türkiye'nin güvenliği için de büyük öneme sahip olduğunu belirtirken, entegre sınır yönetiminin şu anda İçişleri Bakanlığı’nın üzerinde en yoğun çalıştığı konulardan biri olduğunu söyledi. Türkiye'deki tüm kamu kurumu temsilcilerinin katılımıyla, yeni bir sınır yönetimi birimi oluşturma çalışması yürüttüklerini ifade eden Bakan Atalay, entegre sınır yönetiminin Türkiye-AB müzakere sürecinde 24’üncü Fasıl olan "Adalet, Özgürlük ve Güvenlik" başlığının müzakerelere açılması için bir ön koşul olduğunu ifade etti. Mevcut durumda Türkiye'de sınır yönetiminin çok dağınık bir yapısı olduğunu belirten Atalay, bu konuda Türkiye'de çok fazla yetkili ve sorumlu kurum olduğunu, söz konusu kurumlar arasındaki koordinasyonun ise istenilen düzeyde olmadığını vurguladı. Profesyonel ve sivil yeni bir kolluk kuvveti biriminin kurulmasının, 2003, 2006 ve 2008 tarihli Katılım Ortaklığı Belgeleri’nde ve İlerleme Raporları’nda sürekli tekrarlandığının altını çizen Bakan Atalay, 2003'te hazırlanan “Türkiye'de Dış Sınırların Korunmasına Yönelik Strateji Belgesi” ve “Türkiye'nin Entegre Sınır Yönetimi Stratejisinin Uygulanmasına Yönelik Ulusal Eylem Planı”, “AB Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin 2008 yılı Türkiye Ulusal Programı” ve “9’uncu Kalkınma Planı”nın içerisinde de bu konuya yer verildiğini hatırlattı.

İçişleri Bakanı Beşir Atalay ayrıca, iltica, göç ve yasa dışı göçle ilgili geri kabul anlaşması çalışmalarının da sürdüğünü dile getirdi. Bakan Atalay, entegre sınır yönetimi alanında kaydedilecek gelişmelerin, AB'nin Türk vatandaşlarına vize muafiyeti getirmesi için yürütülen çalışmalara da katkı sağlayacağını söyledi. Törende bir konuşma yapan Finlandiya İçişleri Bakanı Anne Holmlund ise Finlandiya'nın Türkiye'nin AB üyeliğine her zaman destek verdiğini söylerken, Finlandiya hükümetinin Türkiye'deki gelişmelere ve AB uyum sürecinde atılacak adımlara destek olmaya hazır olduğunu hatırlattı.

Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Marc Pierini ise, Türkiye'nin, vatandaşlarının güvenliğini temin ederken aynı zamanda ortak amaç olan AB ile entegre ve koordineli bir sınır yönetimi sisteminin yerleştirilmesi hedefine hizmet eden, gelişmiş bir sınır yönetimi modeli oluşturma konusundaki kararlılığını çok iyi bildiklerini ifade etti. Yürütülecek eşleştirme projesi yoluyla Türkiye ve Finlandiya'nın, risk yönetimi konusundaki deneyim ve bilgi birikimlerini paylaşacaklarına işaret eden Büyükelçi Pierini, söz konusu projenin, ilgili mevzuatın hazırlamasına dair süregelen çalışmaların yanı sıra, Türkiye'nin entegre sınır yönetimi idare sistemine yönelik yol haritasının da çok önemli bir parçasını teşkil ettiğini ifade etti.

Finlandiya ile ortaklaşa yürütülecek olan “Entegre Sınır Yönetimi Eylem Planı Aşama - 2” Projesi kapsamında;

-Sınır geçiş noktalarında yapılan seyahat belgesi kontrol işlemleri açısından Emniyet Genel Müdürlüğü'nün kapasitesi arttırılacak;

-Sağlık Bakanlığı'nın ülkeyi, bulaşıcı hastalıklara ve bu hastalıkların yayılmasına karşı daha iyi korumasına katkı sağlanacak;

-Sınırda görevli birimler, bilgi akışını ve istihbaratı kullanarak risk yönetim kriterlerine dayanan seçici teftişler yapabilir hale gelecek;

-Entegre sınır yönetimi için ileride oluşturulacak sınır muhafızları birimi tarafından kullanılmak üzere Türkiye'ye özel bir risk yönetim modeli de tasarlanacak.

“Entegre Sınır Yönetimi Eylem Planı Aşama - 2” Projesi ile ilgili olarak İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan basın bildirisine şu adresten ulaşabilirsiniz:

http://www.icisleri.gov.tr/default.icisleri_2.aspx?id=5816