İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
1-9 OCAK 2011

2011-2014 YILLARINI KAPSAYAN TÜRKİYE SANAYİ STRATEJİ BELGESİ AÇIKLANDI

 

5 Ocak 2011 tarihinde 2011–2014 yıllarını kapsayan, 8 ana bölümden ve 72 eylemden oluşan Türkiye Sanayi Strateji Belgesi, Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün tarafından İstanbul’da duyuruldu. Kamu ve özel sektör birlikteliğinde açıklanan Strateji Belgesi ve Eylem Planı’nda,  küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) teknolojik altyapısının güçlendirilmesi ve mesleki eğitimin geliştirilmesine öncelik verildi. Avrupa Birliği sanayi politikası ile uyumlu olarak hazırlanan eylem planında, orta ve yüksek teknolojili sektörlerin üretim ve ihracat içerisindeki paylarının artırılması; katma değeri yüksek ürünlere geçişin sağlanması ve becerilerini geliştirebilen şirketlerin desteklenerek ekonomideki ağırlıklarının artırılmaları şeklinde üç stratejik hedef belirlendi. Türkiye Sanayi Strateji Belgesi uyarınca şunlar öngörülüyor:

-Türkiye genelinde 43 organize sanayi bölgesinin oluşturulması;

-KOBİ’lere daha fazla ihracat yapmaları için destek verilme

-KOBİ'lerin sayı ve niteliklerinin artırılması;

-Büyük firmalardan KOBİ'lerin parasını zamanında alabilmesi için Borçlar Kanunu’nun düzenlenmesi;

-İŞKUR'un fonksiyonlarının genişletilmesi;-

-Kamuda bürokrasinin azaltılmasıyla, firmaların tek bir numarayla bütün işlemlerini yapabilmesinin önünün açılması.

 İş çevreleri ve yabancı yatırımcılar tarafından uzun süredir beklenen ve Avrupa Birliği’ne uyum açısından da büyük önem taşıyan Türkiye Sanayi Strateji Belgesi'nin içeriği ve amaçlarının açıklanması amacıyla düzenlenen basın toplantısında, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Sanayiciler ve İşadamları Konfederasyonu (TUSKON) Başkanı Rızanur Meral, Müstakil İşadamları ve Sanayiciler Derneği (MÜSİAD) Başkanı Ömer Cihad Vardan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Ümit Boyner de hazır bulundu.