İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
1-9 OCAK 2011

AB GÖNÜLLÜLÜK YILI BAŞLADI

27 Kasım 2009 tarihinde Avrupa Birliği (AB) Konseyi tarafından 2011 yılının AB'de "Gönüllülük Yılı" olarak belirlenmesinin ardından, 2011 AB Gönüllülük Yılı etkinlikleri 1 Ocak 2011 itibariyle başladı.  AB'de her yıl farklı yaş gruplarından yaklaşık 100 milyon kişi, yaşadıkları topluma olumlu katkı sağlayabilmek için gönüllü çalışmalar yürütüyor. Avrupa Komisyonu'na göre gönüllülük, toplumsal katılımın açık bir ifadesi olduğu kadar, birliktelik ve sosyal içerme gibi önemli Avrupa değerlerinin tüm AB vatandaşları tarafından benimsenmesi açısından da önemli bir  araç. Gönüllülük temelinde yapılan çalışmalar ise kültürden eğitime; tüketicinin korunmasından, insani yardıma; kalkınmadan, eşit fırsatlara kadar birçok alanda AB politikalarının gelişmesine ve politika uygulamalarının zenginleşmesine katkı sağlıyor. AB Gönüllülük Yılı kapsamında, Avrupa Komisyonu şu temel hedefleri belirledi:

 

-AB çapında gönüllülüğü teşvik edici ve kolaylaştırıcı bir ortamın yaratılması;

-Gönüllü kurumların güçlendirilmesi ve gönüllülüğün kalitesinin artırılması;

-Gönüllü faaliyetlerin ödüllendirilmesi ve iyi örneklerin AB çapında tanıtılması; 

-Gönüllülüğün önemi ve değeri konusunda bilinç düzeyinin artırılması.

 

2011 AB Gönüllülük Yılı kapsamında mevcut ve potansiyel gönüllüler, karar alıcılar ve sivil toplum örgütleri hedef kitle olarak belirlendi. AB, 2011 yılı boyunca gerçekleştirilecek faaliyetlere 8 Milyon Avro’luk bütçe ayırırken, 2010 yılı boyunca sürdürülen hazırlık çalışmalarına 3 Milyon Avro harcanmıştı. AB çapında gönüllülüğün teşvik edilmesi için öngörülen faaliyetlerin başında ise gönüllülük ile ilgili AB çapında bilinç artırmaya yönelik faaliyetler geliyor. Başta Avrupa Komisyonu tarafından yürütülecek 2011 Avrupa Gönüllülük Yılı etkinlikleri, AB üye ülke ulusal koordinasyon merkezleri, sivil toplum örgütleri ve kısa ismi EYV2011 olan European Year of 2011 Alliance (2011 Avrupa Gönüllülük Yılı İttifakı) tarafından düzenlenecek. Söz konusu platform, AB'de faaliyet gösteren ve yaklaşık 2.000 üyesi olan 33 gönüllü ağının bir araya gelmesi ile 2007 yılında oluşturulmuştu (EYV2011 ile ilgili detaylı bilgi için: http://www.eyv2011.eu/).