İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
7-16 ARALIK 2013

PASİFİK İTTİFAKI TOPLANTISI YAPILDI

İKV, DEİK ve The Pacific Alliance’nin işbirliğinde, 16 Aralık 2013 tarihinde “Pasifik İttifakı - Ekonomik ve Ticari Entegrasyon ve Küresel Erişim Platformu: Türkiye için Fırsatlar” başlıklı bir toplantı düzenlendi.

Toplantının açılış konuşmasında, İKV Başkanı Prof. Dr. Halûk Kabaalioğlu, öncelikle geçtiğimiz hafta Bali’de düzenlenen Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Bakanlar Konferansı’nda kaydedilen gelişmelere değindi. Tüm bu gelişmelerin yanı sıra, dünyada diğer önemli bölgesel girişimlerin de bulunduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Kabaalioğlu, Latin Amerika’daki bazı bölgesel ekonomik ve ticari entegrasyon örneklerinin durumunu değerlendirdi. Bu gelişmelerin, Türkiye’nin dış ticaret politikası ve Türkiye’nin AB ile olan ilişkileri açısından da takip edilmesinin önemini vurguladı. İKV Başkanı, Kolombiya, Meksika, Peru ve Şili’nin oluşturdukları Pasifik İttifakı’nın 29-30 Haziran 2013 tarihlerinde Kolombiya’nın Villa de Leyva şehrinde yapılan Bakanlar Toplantısında Türkiye’nin ittifaka gözlemci üye olduğunu belirtti.

Toplantının onur konuşmacısı, Kolombiya’nın DTÖ Nezdindeki Temsilcisi Sayın Büyükelçi Gabriel Duque Mindelberg, 6 Haziran 2012 tarihinde Kolombiya, Meksika, Peru ve Şili arasında kurulan Pasifik İttifakı (Alianza del Pacifico) hakkında kapsamlı bilgiler sundu. Günümüzde yaklaşık 200 milyon nüfuslu, 2 trilyon dolar GSYİH’ya ve 1 trilyon dolar dış ticaret hacmine sahip bir alanı kapsayan Pasifik İttifakı’nın amacı kapsamında, üye devletler arasında malların, hizmetlerin, sermayenin ve kişilerin serbest dolaşımını sağlayan önemli bir ekonomik entegrasyon modeli sunuluyor. Büyükelçi Gabriel Duque Mindelberg’e göre Pasifik İttifakı aynı zamanda diğer bölgesel ekonomik entegrasyon modellerinden farklı olarak, diğer ülkelere açık bir entegrasyon modelini sunması ile farklı bir amaca hizmet ediyor.

Öte yandan, Büyükelçi Mindelberg, Pasifik İttifakı çerçevesinde Haziran 2013 tarihinde Kolombiya’da düzenlenen Bakanlar Toplantısı sırasında Türkiye’nin de bu birliğin gözlemci üye statüsü konumuna geçtiğini belirtti. Böylelikle günümüzde, Türkiye’nin yanı sıra ABD, Kanada, Çin, Japonya, Kore, Avustralya, Yeni Zelanda, İngiltere, Almanya ve Fransa gibi ülkelerin de olduğu toplam 25 ülke, Pasifik İttifakı’nda gözlemci üye statüsü konumuna sahip.

Büyükelçi Mindelberg, 2013 yılı içinde Pasifik İttifakı’nın çerçevesinde ticaret kolaylığı, hizmet ile yatırım alanlarında ve kurumsal konularda önemli anlaşmalara imza atıldığını belirtti. Söz konusu anlaşmalarda, taraflar arasında ticaret kolaylığı sağlamak amacıyla, pazara erişim, menşe kuralları, sağlık ve bitki sağlığı önlemeleri ve ticaret önünde engellere yönelik hükümler bulunuyor. Ayrıca hizmet ticaretini teşvik etmek amacıyla, sınırlar arası ticaret, mesleki hizmetler, e-ticaret, telekomünikasyon, havacılık ve denizcilik gibi alanlarda da taraflar arası anlaşmalara varıldı.

Pasifik İttifakı’nın kurulmasında bu yana, Büyükelçi Mindelberg, taraflar arasında vize muafiyeti sağlandığını belirtti. Ayrıca üçüncü ülke vatandaşları, Kolombiya, Peru, Meksika ve Şili ülkelerinin herhangi birinden vize aldığı takdirde bu vizenin diğer üç ülkede de geçerli olacağı belirtildi. Pasifik İttifakı’nın Üye Devletleri yurtdışında ortak büyükelçilik kurma (örneğin Gana) girişimlerinde de bulunuyorlar. Pasifik İttifakı çerçevesinde, Avrupa’da uygulan Erasmus Programı’na benzer olarak akademik ve öğrenci değişimleri için bir platform kuruldu. 2013 yılı içerisinde, ülke başına yüze yakın öğrenci ve akademisyenlere burs verildi. İttifaka üye ülkeler arasında turist hareketlerinin arttırılması ve güçlendirilmesi amacıyla Turizm İşbirliği Anlaşması imzalandı. Tüm bunların yanı sıra ortak hisse senedi piyasası oluşturulması için Integrated Latin American Market (Mila) kuruldu.

Sunumunda, Büyükelçi Mindelberg ayrıca Pasifik İttifakı’nın önümüzdeki yıllar içinde diğer ülkeler ile entegrasyonu sağlamak için ne yönde adımların atılacağı konularında katılımcılarla detaylı bilgiler paylaştı. Bu bağlamda, önümüzdeki dönemlerde, Kosta Rika’nın yanı sıra Panama’nın da üye statüsünü kazanması bekleniyor. Önümüzdeki dönemde öngörülen bir diğer çalışma da, Asya-Pasifik ile beraber ticari, siyasi koordinasyon, iş birliği ve güvenlik konularında ortak çalışmaların yürütülmesidir. Pasifik İttifakı, ayrıca fikri mülkiyet hakları, turizm ve beşeri sermaye alanlarında işbirliği güçlendirmek yönünde çalışmaları yürütmeyi ve yeni ticaret ofislerinin açmayı (örneğin Casablanca) hedefliyor.

Toplantının son konuşmacısı DEİK Yönetim Kurulu Üyesi Tuğrul Erkin ise küreselleşme sürecine karşın tüm dünyada bölgeselleşmeye yönelik girişimlerin arttığını belirtti ve yeni pazarlara erişimde karşılaşılan zorluklara (örneğin vize sorunu) değindi. Pasifik İttifakı’nın önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirten Erkin, Türkiye’nin bu yöndeki işbirliğinin önemli kazançlar getireceğini açıkladı.