İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
7-16 ARALIK 2013

TÜRK DIŞ POLİTİKASI KAMUOYU ALGILARI ARAŞTIRMASI SONUÇLANDI

Kamuoyunun Türk dış politikasına olan bakış açısını ortaya koymak ve dış politika ile ilgili konulara yaklaşımlarını saptamak amacıyla Kadir Has Üniversitesi tarafından yapılan “Türk Dış Politikası Kamuoyu Algıları Araştırması”nın sonuçları açıklandı.

Son dönemde Türk Dış Politikası’nın öncelikli gündem maddesinin yüzde 65,5 ile Suriye sorunu olduğu belirtilen raporda ikinci sırayı yüzde 9,9 ile terör ile mücadele konuları alırken, bu iki gündem maddesini yüzde 3,8 ile AB ilişkileri izledi.  Anket çalışmasına katılanların yüzde 37’si Türkiye’nin bir İslam ülkesi olduğunu belirtirken,  yüzde 24,3’ü bir Avrupa ülkesi ve yüzde 21,6’sı ise bir Ortadoğu ülkesi olduğunu ifade etti.

Raporda Türkiye’nin AB’ye üye olmasını gerektiğini düşünlerin oranı yüzde 47,5 olarak ölçülürken, AB üyeliğine karşı olanlar yüzde 38,4 ve kararsızlar ise yüzde 14,1 oldu. Anket sonuçlarına göre yüzde 77,2 oranında katılımcı AB’nin Türkiye’ye karşı güvenilir ve samimi davranmadığını belirtti.

Bununla birlikte, Türkiye’nin kaç yıl sonra AB üyesi olabileceği konusunda ise yüzde 46,7 oranında hiçbir zaman üye olamayacağını düşünenler var. Üye olabileceği yönünde fikir belirtenler arasında ise üyelik süresi ortalama 11,8 yıl olarak ölçüldü. En iyimser tahmin ise 7,6 ile Türkiye’nin 5 yıldan daha az bir zamanda AB üyesi olacağını ifade etti.

Rapora göre her 10 kişiden 7’si Türkiye’nin AB üyeliğinin engellendiğini düşünürken, buna sebep olarak, din ve kimlik farklılığı (yüzde 44,6), demokrasi (yüzde 10,5) ve insan hakları konuları (yüzde 10,5) öne çıkıyor.

AB üyeliğinin Türkiye’ye katkı sağlayacağını düşünenlerin oranı ise yüzde 60. 10 kişiden 6’sı bunun ekonomik seviyenin yükselmesi ile olacağını düşünürken, üçte biri ise insan haklarının yaygınlaşması ve demokrasinin gelişmesi sayesinde olacağını ifade etti. Ankette ayrıca her 10 kişiden 6’sının Türkiye’nin üyeliğinin AB’ye katkı sağlayacağı yer aldı.  Katılımcıların yarısı bunun genç işgücü sayesinde olabileceğini belirtirken, bu düşünceyi sırasıyla büyük bir pazar (yüzde 27,8); çok kültürlülük (yüzde 21,9) ve enerji kaynaklarına erişim (yüzde17,8) maddeleri izledi.

Ankete katılanların yüzde 11,2’si AB üyeliğinin alternatifinin olmadığını ve sürecin devam etmesi gerektiğini;  yüzde 10,6’sı Türkiye’nin hiçbir birliğe üye olmaması gerektiğini düşünürken, buna karşılık katılımcıların yüzde 26,1’i alternatif olarak Türk Birliği kurulması gerektiğini, yüzde 12,8’i NATO-ABD ile daha fazla yakınlık ve yüzde 12’si ise Rusya ile stratejik işbirliği yapılması gerektiğini düşünüyor.

İlgili rapora http://sites.khas.edu.tr/tdpkaa/ adresinden ulaşılabilir.