İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
7-16 ARALIK 2013

Avrupa Komisyonu Hırvatistan’ın aşırı bütçe açığına karşı harekete geçiyor

10 Aralık tarihinde Avrupa Komisyonu, Bakanlar Konseyi’nin Hırvatistan’ın aşırı bütçe açığı olduğuna dair bir karar alması için görüş yayınladı. Komisyon’un bu görüşü Hırvatistan’ın AB’nin hem bütçe açığı hem de kamu borcu kriterlerini karşılamadığına dair 15 Kasım tarihinde yayınladığı raporuna dayanıyor. Bu çerçevede Komisyon Hırvatistan’a karşı Aşırı Bütçe Açığı Prosedürü’nün (Excessive Deficit Procedure) başlatılması görüşünde. Komisyon’a göre Hırvatistan’ın 2012’de bütçe açığı GSYİH’nın yüzde 5’ine, kamu borçları ise yüzde 55,5’ine ulaşmış durumda. 4 Aralık’ta kabul edilen 2014 yılı bütçe tasarısında Hırvatistan 2013-2016 dönemi için bütçe açığını GSYİH’nın yüzde 3’ü olarak öngörmüştü. Ancak Komisyon’un tahminlerine göre mevcut politikaların sürdürülmesi halinde Hırvatistan’ın bütçe açığı 2013 yılı sonunda GSYİH’nın yüzde 5,4’üne 2014 yılında ise yüzde 6,4’üne ulaşacak. Yine Komisyon’un verilerine göre 2013 yılında Hırvatistan’ın kamu borçlarının GSYİH’ya oranı AB kriteri olan yüzde 60 sınırını aşmış durumda ve 2014 ve 2015 yıllarında da artmaya devam edecek.

Komisyon bu durumun 2016 yılına kadar düzeltilmesini tavsiye ediyor ve ara bütçe hedefleri öngörüyor. Buna göre Hırvatistan’dan bütçe açığının GSYİH’ya oranını 2014 yılı için yüzde 4,6, 2015 yılı için yüzde ,.5 ve 2016 yılı için yüzde 2,7 olarak hedeflemesi ve bunun için gerekli adımları atması isteniyor. Komisyon’un bu görüşünün 28 Ocak 2014 tarihinde toplanacak olan ECOFIN Konseyi’nde, bir Konsey Tavsiyesi’ne (Council Recommendation) dönüştürülmesi için ele alınması bekleniyor.

Bu konuda detaylı bilgiye    http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/deficit/countries/croatia_en.htm adresinden ulaşılabilir.