İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
7-16 ARALIK 2013

AB Sivil Koruma Mekanizması’na yeni düzenleme

AB Sivil Koruma Mekanizması’nı daha etkin kılacak yeni düzenleme 10 Aralık 2013 tarihinde Avrupa Parlamentosu’nda onaylandı. 2014 yılının ilk aylarında yürürlüğe girmesi öngörülen yeni düzenleme ile, doğal afetlere yönelik daha kapsamlı çözümler sunması beklenen mekanizma için etkili bir koordinasyon sisteminin getirilmesi amaçlanıyor. Avrupa Komisyonu’nun Uluslararası İşbirliği, İnsani Yardım ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Kristalina Georgieva yaptığı açıklamada, AB vatandaşlarının güvenliğini ön plana alan yeni karardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, özellikle son on yılda meydana gelen felaketler karşında yapılan çalışmaların, AB’nin içinde bulunduğu mevcut doğal afet yönetmeliğinin eksiklerini gösterir nitelikte olduğunu belirtti. 

Söz konusu yeni düzenleme, AB Üye Devletlerinin ilk defa ortak çabası sonucu oluşturulmuş bir karar olarak gösteriliyor. Üye Devletlerin ayrıca ulusal risk değerlendirme ve yönetim durumlarının da AB genelinde uyumlaştırılması ve doğal afet yönetiminde ortak bir kültürün oluşturulması gerektiği vurgulanıyor. Bu bağlamda AB Üye Devletleri, ulusal düzeylerdeki risk analizlerinin ve yönetim planlarının AB ile paylaşması gerekecek.

Yeni kurallar ayrıca Mayıs 2013 tarihinde hazır hale getirilen Acil Çağrı Koordinasyon Merkezi’ni de (The Emergency Response Coordination Centre-ERCC) işlevsel hale getirecek. Merkez, dünya genelinde acil durumların dünya geneline duyurulması, insani yardımların duyurulmasını yaymak ve acil eyleme geçebilme imkânını sağlayacak bilgi merkezi olarak faaliyete geçecek. Düzenlemenin, Aralık ayı sonuna kadar Konsey’den geçmesi bekleniyor.