İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
7-16 ARALIK 2013

Horizon 2020 Programı kapsamında ilk proje çağrıları açıklandı

Avrupa Komisyonu, 11 Aralık 2013 tarihinde Horizon 2020 Programı altında 2014–2015 yıllarına yönelik ilk çağrılarını açıkladı. 2014 yılına ilişkin çalışma programında toplam 64 proje çağrısı yer alıyor. Avrupa Komisyonu, Horizon 2020 Programı’nın ilk iki senesi için yaklaşık 15 milyar Avro’luk bir bütçe ayırdı.

Avrupa Komisyonu’nun önümüzdeki iki yıl için desteklediği projeler öncelikli olarak 12 alan üzerinden hazırlanacak. Bu öncelikli alanlar sırasıyla; kişisel bakım ve sağlık (549 milyon Avro); sürdürülebilir gıda güvenliği (138 milyon Avro), deniz ve okyanusta sürdürülebilir büyüme – mavi büyüme (100 milyon Avro), dijital güvenlik (47 milyon Avro), akılı şehirler ve toplumlar (92 milyon Avro), enerji verimliliği (98 milyon Avro), rekabet edebilir düşük karbonlu enerji (359 milyon Avro), büyümeye yönelik hareketlilik (375 milyon Avro), atık (73 milyon Avro), su alanında yenilikçilik (67 milyon Avro), Avrupa’daki kriz ortamına ilişkin yeniden yapılandırma çalışmaları (35 milyon Avro) ve doğal eftlere karşı alınacak önlemler (72 milyon Avro) olarak açıklandı.

Horizon 2020 Programı altında yapılan ilk çağrılara http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/index.html ve http://www.fp7.org.tr/home.do;jsessionid=CD2E445572C77A100EE4AC21009E4D6B?ot=5&rt=&sid=0&pid=0&cid=27436 internet sayfalarından ulaşılabilir.