İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
13-19 TEMMUZ 2013

AB KONSEYİ 2014 YILI AB BÜTÇESİ ÜZERİNDE ANLAŞMAYA VARDI

15 Temmuz’da Litvanya dönem başkanlığında bir araya gelen AB uzmanları, 2014 yılı Avrupa Birliği bütçe taslağı üzerinde teknik düzeyde anlaşma sağladı. Henüz üzerinde nihai uzlaşının sağlanamadığı gelecek yılın AB bütçesi, 18 Temmuz’da Daimi Temsilciler Komitesi ve Eylül ayında Ekonomi ve Maliye Bakanları Konseyi’nde görüşülmesinin ardından Avrupa Parlamentosu’nda oylanarak resmiyet kazanacak. Bütçeye dâhil edilen yeni program ve ihtiyaçların harcamalarda yarattığı artışa rağmen, üye devletler yeni Çok Yıllık Mali Çerçeve kapsamında yedi yıl için hazırlanan AB bütçesinde alınan “kemer sıkma” kararı doğrultusunda bütçeyi daraltmıştı..  Bir önceki yılın bütçe tutarından daha düşük düzeyde olan 2014 yılı bütçesinin önceliğini, AB 2020 Stratejisi’nde yer alan büyüme ve istihdam politikalarının uygulanması doğrultusunda gençlerin istihdamı, araştırma ve KOBİ’lerin finansmanı konuları oluşturuyor.

AB Konseyi 2014 yılı taslak bütçesinde, 2013 bütçesi ile kıyaslandığında yüzde 6 kesintiye giderek,  taahhütler için 141.7 milyar avro ve harcamalar için 134.8 milyar avro öngörüyor. AB Konseyi’nde teklif edilen söz konusu tutarlar, Avrupa Komisyonu’nun teklifinden taahhütlerde 1.06 milyar avro ve harcamalarda 0.24 milyar avro kesintiye gidildiğini gösteriyor.  2014 yılı Birlik bütçesinde öngörülen kesintilerden en çok etkilenen kalemler, yüzde 5.53 düşüş ile “büyüme ve istihdam için rekabet”, yüzde 5.27 kesinti ile “adalet ve içişleri” ve yüzde 3.59 ile “dış politika”. Bununla birlikte, 2014 yılı bütçe taslağında AB’nin öncelikleri arasında yer alan araştırma, KOBİ’ler ve gençlerin istihdamına finansman sağlayacak olan yeni programlar bütçe kesintilerinden muaf tutuluyor. Bu doğrultuda, Avrupa Komisyonu büyümeyi artırma ve istihdam yaratma potansiyeli olan “büyüme ve istihdam için rekabet” kaleminde yüzde 3.3 artış amaçlıyor.

 AB Dönem Başkanı Litvanya, 2014 bütçe taslağında nihai uzlaşmaya varılması amacıyla, “büyüme ve istihdam için rekabet” kaleminde harcamaları düşürmeyi öneriyor. Bunun nedeni olarak bu kategoride artacak harcamaların ana faydalanıcıları olacak ülkelerin aynı zamanda düşük bir bütçe taraftarı olup AB bütçesine net katkı sağlayan ülkeler olması gösteriliyor. Avrupa Komisyon’un bu iki farklı teklifi birleştirmek amacıyla Ekim veya Kasım ayında bu tekliflerde bazı değişiklikler yapması bekleniyor. Bu çerçevede, Komisyon gözden geçirilmiş öneride bütçeye yeni unsur ve araçları dâhil eden bir teklif sunmayı amaçlıyor.

Bütçe harcamalarının yüzde 70’lik kısmının önceki programlara ait olan ve Ekim ayında Avrupa Parlamentosu’nda oylanarak resmiyet kazanması öngörülen 2014 yılı Birlik bütçesi, AB’nin geçtiğimiz ay üzerinde anlaşmaya vardığı 2014-2020 yıllarını kapsayan yeni Çok Yıllık Mali Çerçeve’nin ilk bütçesi olması açısından büyük önem taşıyor.