İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
13-19 TEMMUZ 2013

AB’DE BANKALARIN SERMAYE GEREKSİNİMLERİNE İLİŞKİN KURALLAR YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

 

AB’de bankaların sermaye gereksinimlerine ilişkin kuralları içeren “CRD IV-CRR” reform paketi 17 Temmuz 2013 tarihinde yürürlüğe girdi. Bir tüzük ve bir yönergeden oluşan söz konusu mevzuat paketi 1 Ocak 2014’ten itibaren uygulanacak. Söz konusu paketle, uluslararası Basel III kurallarının AB mevzuatına aktarılması öngörülüyor. İlgili düzenlemeler bankaların sermaye yeterliliğine ilişkin daha sıkı ihtiyati kurallar getiriyor. Buna göre, bankaların 2019’a kadar en yüksek dilimdeki sermaye gereksinimini toplam sermayelerinin yüzde 2’sinden yüzde 4,5’ine çıkarmaları öngörülüyor.  Ayrıca üye ülkelerin bankalardan daha sıkı ihtiyati tedbirler talep etmelerine ve toplam varlıklarının yüzde 8’ine kadar olmak üzere yeterli düzeyde yedek akçe ve nakit tutmalarını istemelerine izin verilebilecek. Bankaların kriz zamanlarında 30 günlük nakit akışlarını karşılayacak durumda olmalarının yanı sıra faaliyet gösterdikleri her ülkede elde ettikleri karlar ve ödedikleri vergilere ilişkin bilgi vermeleri gerekecek. Bunlara ilave olarak, bankaların borçlarının sınırlandırılması amacıyla 2018’e kadar zorunlu bir kaldıraç oranı kademeli olarak uygulanacak.

Bu konudaki mevzuat düzenlemelerinde diğer AB kurumlarıyla ortak şekilde çalışan Avrupa Parlamentosu da bankacılara verilen primlerin sınırlandırmalarına ilişkin daha sıkı kurallar getirilmesi için üye ülkelere baskı yaptı ve AB’de ilk defa bu alanda birtakım sınırlamalar getirildi. Söz konusu kurallar AB’de şubeleri olan yabancı bankalara ve AB dışında şubeleri olan AB bankalarına da uygulanacak.