İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
13-19 TEMMUZ 2013

DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ, AB’NİN TİCARET POLİTİKASINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMESİNİ AÇIKLADI

Dünya Ticaret Örgütü’nün (DTÖ) Avrupa Birliği’nin ticaret politikasına ilişkin yaptığı değerlendirmede, Avrupa Birliği’nin, mali kriz ile mücadele etmesine rağmen, açık ve şeffaf bir ticaret politikası yürütmeye devam ettiği belirtildi. Gelişen ülkelerin hızlı büyümeleri sonucunda AB’nin dünya ticaretindeki payı azalmış olsa da, 2011–2012 döneminde AB’nin ihracatı ve ithalatında önemli artışlar olduğu kaydedildi.

DTÖ’nün yaptığı değerlendirmede öne çıkan hususlar şu şekilde:

  •  AB’nin 2020 yılına kadar Birlik içinde gümrük işlemleri ve formalitelerinin elektronik altyapı ile işlenmesi için yürüttüğü çalışmaların DTÖ tarafından desteklenmesi;
  • AB’de tarımın hala çok korunduğuna dikkat çekilmesi;
  • Mali kriz yüzünden bazı bankaların AB Üye Devletleri tarafından kurtarılması sonucunda devlet iktisadi teşekkülü sayısının artığı ve bu durumun ticaret ve yatırım üzerinde yaratabileceği etkiler konusunda uyarıda bulunulması;
  • AB’deki kamu alımlarının büyük bir kısmının DTÖ Kamu Alımları Anlaşması’nın belirlediği eşiklerin altında kaldığına dikkat çekilmesi;
  • Sağlık ve Bitki Sağlığı Önlemleri’nin AB düzeyinde uyumlaştırılmasına rağmen, bazı alanlarda AB Üye Devletleri arasında farklılıkların halen mevcut olması ve malların serbest dolaşımı önünde teknik engeller oluştuğunun belirtilmesi;
  • AB’nin fikri mülkiyet hakları alanındaki çalışmalarının- özellikle Tek Avrupa Patent’ine yönelik çalışmaların - DTÖ tarafından desteklenmesi;
  • AB’de balıkçılıkta aşırı avlanmanın eleştirilmesi;
  • AB Üye Devletleri’nin farklı KDV oranları uygulamalarının ve AB’deki vergi sisteminin karışık olmasının ekonomik aktörler için ek bir maliyet oluşturduğuna dikkat çekilmesi.

Dünya Ticaret Örgütü’nün yayımladığı rapora http://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s284_e.pdf internet adresinden ulaşılabilir.