İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
13-19 TEMMUZ 2013

AB’DE YENİLİKÇİLİĞİ TEŞVİK ETMEK İÇİN 22,5 MİLYAR AVROLUK YATIRIM YAPILIYOR

Avrupa Komisyonu, Ufuk 2020 (Horizon 2020) Programı kapsamında kilit sektörlerde yenilikçiliği teşvik etmek amacıyla 8 milyar avroluk bir bütçe ayırdı. Söz konusu sektörler, yeni nesil ilaçlar, havacılık endüstrisi, biyo-temelli endüstri, yakıt hücreleri, hidrojen ve elektronik sektörlerinden oluşuyor. Bu yeni yatırım paketine göre, önümüzdeki yedi yıl içerisinde, Avrupa Komisyonu’nun yanı sıra üye devletler ve Avrupa şirketlerinin katkılarıyla söz konusu sektörlerde yaklaşık 22,5 milyar avro değerinde yatırım sağlanması öngörülüyor.  

Yatırım paketinin büyük bir payının (17,515 milyar avrosu) Ortak Teknoloji Girişimleri’ne (Joint Technology Initiatives) ayrıldı. Bu kapsamda, 7’nci Çerçeve Programı altında yürütülmeye başlanan dört kamu-özel sektör ortaklıklarının devam ettirilmesi ve bunlara ilaveten yeni bir alanda da ortaklığa gidilmesi öngörülüyor. Bu ortaklıklar sadece Avrupa ekonomisi için değil, aynı zamanda sosyal sorunların çözülmesi için de önemli bir adım olarak nitelendirilmekte. Yatırım yapılacak sektörleri şu şekilde sıralamak mümkün:

 • Yeni nesil aşı ve antibiyotik gibi yeni ilaç ve tedavi yöntemleri üzerine araştırma yapan Yenilikçi İlaçlar 2 (Innovative Medecines 2 - IMI2) girişimi;
 •  
 • Enerji, ulaşım ve endüstri alanlarında daha temiz ve verimli teknoloji kullanımı geliştirmek amacıyla araştırma yapan Yakıt hücreleri ve Hidrojen 2 ( Fuel Cells and Hydrogen 2 - FCH2) girişimi;
 •  
 • Daha temiz ve daha az gürültü ile çalışmakla beraber daha az miktarda karbondioksit emisyonu salan hava taşıtları geliştirmek üzerine çalışan Temiz Gökler 2 ( Clean Sky 2- CS2) girişimi;
 •  
 • Yenilenebilir kaynaklar ve yenilikçi teknolojileri kullanarak daha çevreci ünlerinin geliştirilebilmesi üzerine araştırma yapan Biyo-Temelli Endüstriler (Bio-Based Industries – BBI) girişimi;
 •  
 • Avrupa’nın elektronik üretimi kapasitesini artırmak için araştırma yürüten Elektronik Parçaları ve Sistemler (Electronic Components and Systems – ECSEL) girişimi.

Yatırım paketinin aynı zamanda dört   kamu–kamu ortaklığına da katkıda bulunması öngörülüyor ve bu ortaklıklara Avrupa Komisyonu’nun 1,445 milyar avro ve üye devletlerin ise 2,019 milyar avro ile katkı sağlamaları bekleniyor.  Buna göre yatırım yapılacak programlar şu şekilde belirlendi:

 • Yoksulluktan kaynaklanan hastalıkların tedavisi üzerine araştırma yapan European and Developing countries clinical trials partnership - EDCTP2;
 • Endüstrilerdeki rekabeti ölçmeyi sağlayacak teknolojilerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürüten European Metrology Research Programme – EMPIR;
 • İleri teknoloji odaklı KOBİ’lere destek sağlamayı amaçlayan Eurostars 2 Programı;
 • Yaşlı vatandaşların veya engelli insanların evlerinde daha huzurlu ve güvenli yaşamasına ve aktif yaşamlarına destek sağlayacak Ar-Ge Programı

Son olarak, yatırım paketi kapsamında, hava trafik kontrolü geliştirmek ve Tek Avrupa Hava Sahası  (European Single Sky) projesini uygulamak için ek fona ihtiyaç duyan Tek Avrupa Hava Sahası ve Hava Trafik Yönetimi Araştırmalar (European Air Traffic Management System – SESAR) projesine de bütçe ayrıldı. Bu bağlamda, Ufuk 2020 Programı tarafından 600 milyon avroluk bir bütçe ayrılırken, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (Eurocontrol) da 1 milyar avroluk bir bütçe ayırmayı öngörüyor.