İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
13-19 TEMMUZ 2013

AİHM Türkiye’yi 3 davada mahkum etti

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) bir hafta içinde Türkiye’yi toplumsal olaylara orantısız güç kullanılarak müdahale edildiği gerekçesiyle üç ayrı davada mahkûm etti. AİHM söz konusu davalarda kararlarını, temel olarak yaşam hakkının ihlaline, işkence ve kötü muameleye ve müdahale eden polisler hakkında etkili soruşturma yapılmamasına dayandırdı. Mahkeme bu davalardan birisinde (Yaşa davası) son günlerde Gezi Parkı olayları nedeniyle sıkça gündeme gelen biber gazı kullanımıyla ilgili tavrını da ortaya koydu. Bu çerçevede Mahkeme 2006 yılında polisin biber gazı kullanımıyla ilgili Türkiye’nin mevzuatının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) ile uyumlu olmadığını belirterek, biber gazının doğrudan atılmasının da uygun bir müdahale aracı olmadığına hükmetti.