İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
13-19 TEMMUZ 2013

Haziran ayında Avro Alanı yıllık enflasyon oranı yüzde 1,6’ya ulaştı

Avrupa istatistik kurumu Eurostat’ın 16 Temmuz 2013 tarihinde yayımladığı enflasyon verilerine göre Avro Alanı’nda yıllık enflasyon Mayıs 2013’te yüzde 1,4’den Haziran’da yüzde 1,6’ya yükseldi. AB-28’de ise yıllık enflasyon küçük bir artışla Mayıs’ta yüzde 1,6’dan Haziran’da yüzde 1,7’ye çıktı. Aylık enflasyon ise Haziran’da Avro Alanı ve AB-28’de yüzde 0,1 olarak kaydedildi.

En düşük yıllık enflasyon oranları Yunanistan (-yüzde 0,3), Letonya ve Polonya’da (her iki ülkede de yüzde 0,2) gözlendi. En yüksek enflasyon oranları ise Romanya (yüzde 4,5), Estonya (yüzde 4,1) ve Hollanda’da (yüzde 3,2) kaydedildi. Mayıs 2013’e göre yıllık enflasyon sekiz üye ülkede artarken, iki ülkede sabit kaldı ve 6 ülkede düştü.