İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
13-19 TEMMUZ 2013

Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Statüsünün 15’inci yıldönümü kutlandı

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton, Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Statüsünün 15’inci yıldönümü münasebetiyle AB adına yaptığı açıklamada mezalimlerin önlenmesi ve caydırıcılık yönünde tarihi bir taahhüt oluşturan Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Roma Statüsünün on beşinci yıldönümünün kutlandığını ve ilk daimi uluslararası ceza mahkemesi olan UCM’nin yargı alanında, tüm uluslararası kamuoyunun takip ettiği ağır suçlar yer aldığını ifade etti. Bu suçların mağdurlarına verilen adalet sözünün yerine getirilmesinin ahlaki bir zaruret olmasının yanı sıra dünya barışı, güvenliği ve esenliğine de yapılan mühim bir katkı olduğunu vurgulayan Ashton, AB ve Üye Devletleri’nin UCM’nin bağımsızlığının korunmasına ve Roma Statüsünün evrenselliğinin ve bütünlüğünün pekiştirilmesine yürekten bağlı olduğunu belirtti.

Ashton konuşmasının devamında, 2010 yılında gerçekleştirilen birinci Roma Statüsü’nü Gözden Geçirme Konferansı’nda, Roma Statüsü’ne taraf ülkelerin 17 Temmuz’da Uluslararası Ceza Adaleti Günü’nü kutlama kararı aldıklarını ve mezalimleri soruşturma ve bunların hukuki takibatlarını yürütme konusundaki temel sorumluluklar devletlere ait olsa da, UCM’nin cezasızlıkla mücadele, gelecekte suç işlenmesinin önlenmesi ve hukukun üstünlüğüne dayanan uluslararası bir düzenin yaygınlaştırılması bakımından kilit bir araç haline geldiğini ifade etti. Bunun yanında uluslararası ceza adalet sisteminin her bir devletin ulusal adalet sisteminin etkin bir şekilde çalışması halinde azami başarı sağlayacağını ifade eden Ashton,  ancak bu şekilde UCM’nin kendisi için öngörülen rolü yerine getirerek iç hukuktaki yargı yollarını tamamlayan son bir yargı mercii vazifesi görebileceğini vurguladı.