İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
13-19 TEMMUZ 2013

Avrupa Komisyonu AB üniversitelerinin gelişimine ilişkin bir tebliğ kabul etti

Avrupa Komisyonu AB üye devletlerindeki üniversitelerin gelişimi ile ilgili bir tebliği kabul etti. Bu tebliğ ile AB dışındaki yüksek öğretim kurumları ile stratejik ortaklıklar oluşturulması, AB’nin yüksek eğitim kalitesinin artırılması, AB üniversitelerinden mezun olan öğrencilerin daha kapsamlı beceriler ile donatılması ve uluslararası öğrenciler, araştırmacılar ve akademisyenlerin AB’ye çekilerek yenilik ve istihdam yaratılmasına katkıda bulunulması amaçlanıyor.

Hâlihazırda AB üniversitelerinin birbirleriyle olan işbirliklerinin yüksek seviyede olmasına karşın,  AB dışında kalan üniversitelerle işbirliğinin aynı oranda gelişmediği belirtilirken, kabul edilen tebliğ ile dünya genelindeki üniversitelerle bağların güçlendirilebilmesi için strateji eksikliğinin giderilmesi öngörülüyor. Avrupa Komisyonu AB’nin dörtbin yüksek öğretim kurumunun dünyanın geri kalanına kendilerini tanıtabilmesi için stratejik öneriler içeren tebliğ ile AB üniversitelerine dünya genelindeki ortakları ile eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanındaki işbirlikleri için yılda yaklaşık 400 milyon avro ayıracak.