İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
6-12 TEMMUZ 2013

5 BATI BALKAN ÜLKESİ VATANDAŞLARINA SAĞLANAN VİZE SERBESTLİĞİNDE GERİ ADIM MI ATILIYOR?

AP’nin İspanyol üyesi Agustin Diaz de Mera (Muhafazakar), 8 Temmuz 2013 tarihinde yaptığı açıklamada, AP’nin üye devletler ile, Batı Balkan ülkeleri vatandaşlarına uygulanan vize muafiyetini geçici olarak askıya almaya yönelik mutabakata vardıklarını açıkladı.

Hatırlanacağı üzere AB, Aralık 2009 tarihinde üç Batı Balkan ülkesi (Sırbistan, Makedonya, Karadağ); Aralık 2010 tarihinde ise iki Batı Balkan ülkesi (Bosna-Hersek ve Arnavutluk) vatandaşlarının, Schengen Alanı’na yapacakları ve 90 günü aşmayan seyahatlerinde zorunlu Schengen vize uygulamasını kaldırmıştı. Ancak vizelerin kaldırılmasının ardından, bu ülke vatandaşlarından Schengen Alanı’na dahil AB üye ülkelerine yapılan iltica  başvurularında yüksek artışlar yaşanmıştı. Ayrıca bu ülkelerden, komşu AB üye ülkelerine olan yasadışı göç vakalarında da büyük bir artış olmuştu. Başını komşu AB üye devletleri, Almanya ve Fransa’nın çektiği bir kısım Üye Devlet, başta Avrupa Komisyonu olmak üzere, diğer AB kurumlarına, söz konusu vize serbestisinin kaldırılması veya geçici olarak askıya alınması yönünde baskı oluşturmaktaydı.

AP adına, Üye Devlet temsilcileri ile bu konuyu müzakere eden AP’nin İspanyol üyesi Agustin Diaz de Mera, Batı Balkan ülkelerine verilen vize serbestliğinin geçici bir sure askıya alınması konusunda Üye Devlet yetkilileri ile mutabakata vardıklarını, kararın Avrupa Komisyonu’na bırakıldığını ifade etti. Diaz de Mera, iki yılı aşkın bir süredir, AP ve Üye Devletler arasında müzakere edilen belge üzerinde, Haziran ayı sonunda anlaşmaya varıldığını belirtirken, söz konusu belgenin Avrupa Komisyonu’na, Batı Balkan ülkelerine yönelik vize serbestliğini geçici bir süre askıya alma imkanı verdiğini söyledi. Söz konusu askıya alma kararı ise, ancak belli koşulların gerçekleşmesi halinde mümkün olabilecek. AP’deki sağ ve liberal grupların da desteğini alan belgenin, Eylül ayında AP’de ele alınması oylanması bekleniyor.

Batı Balkanlara vize serbestliği verilmesinde Parlamento kanatında oldukça aktif olan ve AP’nin bu konudaki raporlarını kaleme alan mileltvekili Tanja Fajon ise (Sosyalist), bu kararın dengeli olmadığını ifade etti. Söz konusu belgede yer alan hükümlerin, vize serbestliğini askıya almada Üye Devletlerin elini güçlendirdiğini fiade eden Parlamento üyesi, kararın onaylanması halinde Parlamento’nun elindeki gücü daha fazla kaybedeceğini iddia etti. Vize serbestliğinde Parlamento’nun ortak karar verme gücünün azaltılmasının, “Pandora’nın kutusunu açmak” olarak nitelendiren Parlamento üyesi, bunun diğer politika alanlarına da hızlı bir şekilde yayılabileceği uyarısında bulundu.