İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
6-12 TEMMUZ 2013

Avrupa Komisyonu yasadışı atık sevkiyatı ile ilgili bir tüzük önerisinde bulundu

11 Temmuz 2013 tarihinde Avrupa Komisyonu üye devletler tarafından atık sevkiyatının denetimi ile ilgili yeni kurallar içeren bir tüzük tasarısını açıkladı. Buna göre atık sevkiyatının denetimi konusunda tüm üye devletlerin benzer kontrol düzeylerine sahip olması, denetimlerin güçlendirilmesi ve özellikle Asya ve Afrika’daki gelişmekte olan ülkelere yapılan yasadışı atık sevkiyatlarının önlenmesi amaçlanıyor.  Söz konusu yasa ile halen yürürlükte olan 1013/2006 sayılı AB Tüzüğü revize edilecek. AB ülkelerinden söz konusu gelişmekte olan ülkelere gönderilen atık sevkiyatlarının yüzde 25’inin uluslar arası kurallara aykırı olduğu ve insan sağlığı ve çevre üzerinde ciddi düzeyde olumsuz etkilere yol açtığı bildiriliyor. Hâlihazırda yürürlükte olan Tüzük, tehlikeli atıkların OECD ülkesi olmayan ülkelere ihracını ve atıkların imha için AB/EFTA alanı dışına ihracını yasaklıyor ancak denetimlerin nasıl planlanması ve uygulanması gerektiği konusunda belirli hükümler içermiyor.