İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
6-12 TEMMUZ 2013

AB Kozmetik Tüzüğü yükümlülükleri başladı

Kimya sektörünü yakından ilgilendiren AB Kozmetik Tüzüğü 11 Temmuz 2013 tarihinde yürürlüğe girerek uygulanmaya başlandı. 2009 tarihinde Avrupa Komisyonu tarafından kabul edilen tüzük, ilk etapta kimya sanayicilerinin yeni prosedürler gereği zorlanmaması için bilgilendirme çalışmaları kapsamında çalışmalar başlatıldı. Yeni tüzük ile, üreticinin sorumlulukları arttırılarak, özellikle AB pazarında insan sağlığına zararlı ürünlerin girişini engelleyici, piyasa içi kontrolleri sıkılaştırıcı tedbirler getiriliyor.