İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
6-12 TEMMUZ 2013

Avrupa Çevre Ajansı AB’yi biyoenerji konusunda uyardı

Avrupa Çevre Ajansı (AÇA), 3 Temmuz 2013 tarihinde AB’nin biyoenerji üretiminde “kaynakların verimli kullanması” ilkesine uyulması gerektiğini hatırlatan “Biyoenerji üretiminde kaynaklar daha verimli kullanılmalı” başlıklı bir rapor yayımladı. Raporda, biyoenerji üretiminde kullanılan toprak ve kaynak oranının düşürülerek çevreye verilen zararın önlenmesi; büyük ölçekli biyoenerji üretimi potansiyelinin su kaynakları ve tarım alanları üzerindeki olumsuz etkilerini ele alacak yeni politikaların geliştirilmesi ihtiyacı vurgulanmakta.

Odun, hayvan ve bitki artıklarından üretilen biyokütleden elde edilmiş biyoenerji, ağırlıklı olarak atık ahşaptan üretilmekle birlikte 2010 yılı verileriyle AB enerji tüketiminin yüzde 7,5’lik bir kısmı oluşturduğu açıklanıyor. Bu oranın 2020 yılında yüzde 10 seviyesine çıkması ile yenilenebilir enerji üretiminin yarısından fazlasını karşılaması öngörülüyor. AÇA yayımladığı raporda, kaynak verimliliğini esas alarak ulaşımda birinci nesil biyoyakıt kullanımını tercih ederken,  ısıtma ve elektrikte daha fazla kaynak verimliği sağlayan biyokütle ve ikinci nesil biyoyakıt kullanımına öncelik veriyor. Ayrıca, raporda karbon döngüsü üzerinde olumsuz etkisi nedeniyle, olgun ağaçlardan ziyade, kereste ve kağıt üretiminde, kereste hurdası veya atık ürünlerin kullanılması tavsiye ediliyor. Avrupa Komisyonu’nun biyoyakıt kullanımını düzenleyen gözden geçirilmiş yönerge Parlamento’da Eylül ayında oylanacak.