İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
29 HAZİRAN-5 TEMMUZ 2013

AB LİDERLER ZİRVESİ BRÜKSEL’DE GERÇEKLEŞTİ

AB Liderler Zirvesi 27-28 Haziran tarihlerinde Brüksel’de gerçekleşti. Zirve’de sosyal ve finansal konular önemli gündem maddelerini oluşturdu. Zirve’nin en çarpıcı gündem maddesini ise genç işsizliği oluşturdu. 

Konuyla ilgili olarak, AB ülkelerinde dörtte birini gençlerin oluşturduğu işsizlik maaşı alan yaklaşık 26 milyon kişinin yer aldığı ifade edildi. AB İstatistik Kurumu tarafından Mayıs ayı sonunda yayınlanan rapora göre, Nisan ayında AB üyesi ülkelerde 15-24 yaş grubundaki 7 milyon 500 bin kişinin işsiz kaldığı veya öğrenim göremediği belirtildi. Raporda ayrıca, AB ülkelerinde yaşayan gençler arasında işsizlik oranının yüzde 23’e ulaştığı; bu alanda başı çeken ülkeler arasında ise, genç işsizlik oranının yüzde 62,5’e ulaştığı Yunanistan  ve yüzde 56,4’e ulaştığı İspanya’nın yer aldığı bilgileri bulunuyor. Genç işsizlik oranlarının, krizdeki diğer ülkelerden Hırvatistan’da yüzde 52, Portekiz’de yüzde 43, İtalya’da yüzde 41 ve GKRY’de yüzde 33 düzeyinde olduğu görülüyor.

AB Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy zirve açılış konuşmasında gençler arasındaki işsizliğin azaltılmasına yönelik bir dizi önlemin onaylanması gerektiğine dikkat çekerek, genç Avrupalılara yardım etmek için tüm kaynakların seferber edilmesi gerektiğini ifade etti. Konuya ilişkin olarak, AB Liderler Zirvesi’nde, istihdam politikalarının üye ülkeler tarafından düzenlenmesi ve AB’nin ise sadece destek amaçlı tedbirler alması sebebiyle genç istihdamını artırmak için AB’ye üye ülkelerin her birinin bu alanda ciddi önlemler almaları gerektiği belirtildi.

Zirve’de alınan kararlar arasında AB yapısal fonlarının öncelikle son zamanların en zorlu sosyal sorunlarından biri olan genç işsizliğiyle mücadeleye yönlendirilmesi; bu konuya yardımcı olacak “Gençlere İstihdam Girişimi” (Youth Employment Initiative) programı için gerekli hazırlıkların yapılarak Ocak 2014 tarihinde programın tamamen uygulanabilir hale getirilmesi; bu amaçla AB ortak bütçesinden önümüzdeki 2 yılda 6 milyar avro ilave kaynak ayrılması; uygulamalı mesleki eğitimin teşvik edilmesi ve istihdamda vergi yükünün azaltılması gibi işgücünü arttırıcı somut önlemler yer alıyor.

Zirve’de ayrıca genel olarak ekonomik büyüme, rekabetçilik ve istihdam alanlarında gerekli reformların gerçekleştirilmesi çağrısında bulunuldu ve ülke bazında çeşitli tavsiye kararları sunularak, “2013 Avrupa Sömestri” neticelendirildi. Bunu takiben, üye ülkelerin bu tavsiye kararları kendi bütçeleri, yapısal reformları, istihdam ve sosyal politikalarına uygun olarak aktarmaları bekleniyor.

AB Liderler Zirvesi’nde gündeme gelen bir diğer madde ise bankacılık birliği oldu. AB içinde bir bankacılık birliği kurulması konusunda, AB Liderler Zirvesi’ne katılan 27 ülkenin liderleri, küresel finans krizinin 2008 yılında patlak vermesinden bu yana kriz batağına saplanan bankaların kurtarılmasına yönelik yeni stratejileri tartıştı.

Bu sorunun önüne geçebilmek için AB liderleri, bankalara yardımın, vergi mükellefleri tarafından karşılanmaması için yeni yollar arayışında bulunuyorlar. Ancak bu ülkeler arasında, bankaların cirolarının nasıl hesaplanacağı konusunda başta Almanya ve Fransa olmak üzere diğer AB ülkeleri arasında da büyük fikir ayrılıkları bulunuyor. Avro Bölgesi’nin en büyük ekonomisi olan Almanya, AB’den genel kurallar düzenleyerek bankacılık sektörünü denetlemesini isterken, Fransa ise AB üyesi ülkelere daha fazla yetki verilmesi çağrısında bulunuyor.

Zirve’de ekonomik konuların yanı sıra genişleme maddesi de görüşüldü. Genişleme bağlamında ele alınacak ülkeler arasında geçtiğimiz günlerde üç yıl aradan sonra başlık açması sonbahara ertelenen Türkiye yer almadı. Öte yandan, AB liderleri Balkan ülkeleriyle ilgili olarak, 1 Temmuz tarihinde AB’nin 28’inci ülkesi olan Hırvatistan’ın üyeliğini resmiyete dökerek, Sırbistan’la da üyelik müzakerelerine başlanmasına karar verdiler. Bu kapsamda ilk hükümetlerarası konferansın en geç Ocak 2014’de yapılması öngörülüyor.