İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
29 HAZİRAN-5 TEMMUZ 2013

AB Bakanlığı 2013-17 Stratejik Planı’nı yayınladı

AB Bakanlığı’nın gelecek 5 yıldaki çalışmaları için bir yol haritası niteliği taşıyan 2013-2017 stratejik planı yayınlandı. Planın Giriş bölümünde “Ülkemizin en önemli çağdaşlaşma projesi olan AB’ye üyelik sürecinde, bu Stratejik Plan Bakanlığımızın faaliyetlerine rehber olacak ve uygulamaya yön verecektir” denildi. Stratejik plan ile AB Bakanlığı’nın 2017’ye kadar plan ve programının ortaya koyulması, öngörülen vizyon ve misyonuna yönelik fırsat ve tehditlerin belirlenmesi, Bakanlığın kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanılması, amaç ve hedeflerin ne düzeyde gerçekleştikleri ve hangilerinin hedeflenen doğrultuda gittiği, hangilerinde ise sapma olduğu tespit edilerek gerekli önlemlerin alınması amaçlanıyor. Stratejik Plan, “Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” gereği hazırlandı.

Plana http://www.abgs.gov.tr/files/strateji/AB-Bakanligi-Stratejik-Plani2013-2017.pdf adresinden ulaşılabilir.