İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
29 HAZİRAN-5 TEMMUZ 2013

Avro Alanı enflasyon ve işsizlik verileri açıklandı

AB İstatistik Kurumu Eurostat’ın 1 Temmuz 2013 tarihinde açıkladığı verilere göre Avro Alanı enflasyon oranı Mayıs 2013’te yüzde 1,4’ten, Haziran 2013’te yüzde 1,6’ya yükseldi. Avro Alanı enflasyonunun bileşenlerine bakıldığında,  bir önceki yılın aynı ayına göre Haziran 2013’te gıda, alkol ve tütün kalemleri en yüksek orana ulaştı, ancak bir önceki aya göre yüzde 3,2 ile sabit kaldı. Bu kalemleri enerji (Haziran 2012’ye göre yüzde 1,6 artış; Mayıs 2013’e göre yüzde 0,2 düşüş), hizmetler (Haziran 2012’ye göre yüzde 1,4 artış ve Mayıs 2013’e göre yüzde 1,5 artış) ve enerji dışı sanayi ürünleri (Haziran 2012’ye göre yüzde 0,7 artış ve Mayıs 2013’e göre yüzde 0,8’e artış) takip etti. 

Eurostat 2 Temmuz 2013 tarihinde de Avro Alanı işsizlik verilerini açıkladı. Son verilere göre, Avro Alanı’nda işsizlik Nisan 2013’te yüzde 12,1’den Mayıs 2013’te yüzde 12,2’ye yükseldi. AB27 işsizlik oranı ise yüzde 11 ile bir önceki aya göre sabit kaldı. İşsizlik oranı geçen yılın Mayıs ayına göre önemli oranda artış gösterdi. Mayıs 2012’de işsizlik oranı Avro Alanı’nda yüzde 11,3, AB27’de yüzde 10,4 idi.  Eurostat’ın tahminine göre Mayıs 2013’te AB27’de erkek nüfusta 26 522 kişi, kadın nüfusta ise 19 340 kişi işsiz idi.

Son verilere göre Mayıs 2013’de en düşük işsizlik oranı Avusturya (yüzde 4,7), Almanya (yüzde 5,3)ve Lüksemburg’da ( yüzde 5,7)  tespit edildi. En yüksek işsizlik oranı ise İspanya  (yüzde 26,9) ve Yunanistan’da (yüzde 26,8 Mart 2013) kaydedildi.  Mart 2012’den Mart 2013’e kadar işsizlik oranı 17 üye ülkede artarken 10 üye ülkede düşüş gösterdi. En fazla yükselişler Güney Kıbrıs (yüzde 11,4’ten yüzde 16,3’e), Yunanistan (yüzde 22,2’den yüzde 26,8’e) ve Slovenya’da (yüzde 8,6’dan yüzde 11,2’ye) kaydedildi. En fazla düşüşler ise 2013’ün ilk çeyrekleri arasında Letonya (yüzde 15,5’ten yüzde 12,4’e) 2012 Estonya (Nisan 2012 ve Nisan 2013 arası) (yüzde 10’dan yüzde 8,3’e) ve Litvanya’da yüzde 13,3’ten yüzde 11,7’ye)  gerçekleşti.