İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
29 HAZİRAN-5 TEMMUZ 2013

Avrupa Ombudsmanlığı’na Emily O’Reilly seçildi

3 Temmuz 2013 tarihinde Avrupa Parlamentosu’nda yapılan oylamada 359 parlamenterin desteğini alan Emily O’Reilly, emekliye ayrılan Nikiforos Diamandouros’un yerine Avrupa Ombudsmanı olarak seçildi. İrlandalı Emily O’Reilly bu makama seçilen ilk kadın oluyor.  O’Reilly’nin karşısındaki 5 aday arasında son tura, Parlamento’nun Türkiye hakkındaki raporlarını da kaleme alan Avrupa Parlamentosu üyesi Ria Oomen-Ruijten kalmıştı. Tüm adaylar, Parlamento Dilekçe Komitesi tarafından yapılan halka açık oturumlarda bağımsızlık ve şeffaflıkları ile ilgili olarak sorgulandı. Maastricht Antlaşması ile oluşturulan ve 1995 yılından bu yana işlerlik kazanan bir kurum olan Avrupa Ombudsmanı, AB kurumlarının kötü yönetimi ile ilgili AB vatandaşlarından gelen şikâyetleri araştırıyor.