İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
29 HAZİRAN-5 TEMMUZ 2013

Gemicilik endüstrisinden kaynaklanan emisyonlar raporlanacak

Avrupa Komisyonu 28 Haziran 2013 tarihinde gemicilik endüstrisinden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının azaltılması için düğmeye bastı. Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin onayının alınmasıyla yasal hale gelecek yeni düzenlemeyle, AB limanlarında bulunan büyük gemilerin sahipleri bundan böyle gemilerinin emisyon salınımlarını raporlamayla yükümlü olacak. Bir süredir beklenen ve gemicilik sektörünü ilgilendiren düzenlemenin ekonomik boyutta getirilerinin de gündeme gelmesi bekleniyor. Genel anlamda AB düzeyinde yasal çerçeveyi oluşturacak düzenlemeye ait kurallar 1 Ocak 2018 tarihinde uygulanmaya başlanacak. 

Avrupa Komisyonu’nun orijinal öneri metnine http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/shipping/docs/com_2013_480_en.pdf adresinden ulaşılabilir.