İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
20-28 HAZİRAN 2013

AB DIŞİŞLERİ KONSEYİ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

[Catherine Ashton at the Foreign Affairs Council, Luxembourg 24 June] AB Dışişleri Bakanları 24 Haziran 2013 tarihinde, Lüksemburg’da bir araya geldi. AB Dışişleri Bakanlarının gündeminde Suriye’de sürmekte olan kriz, Orta Doğu Barış Süreci başta olmak üzere birçok önemli konu yer aldı.

Dışişleri Konseyi toplantısına başkanlık eden AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton, toplantıdan sonra yaptığı açıklamada, AB’nin Suriye’deki krizin siyasi bir süreçle çözümlenmesi gerektiğine inandığını ifade etti.  Yüksek Temsilci Ashton ve Avrupa Komisyonu,  aynı tarihte, AB’nin Suriye’deki kriz karşısında benimsediği kapsamlı yaklaşıma ilişkin ortak bir tebliğ yayınladı. Tebliğde, AB’nin Suriye’deki krize karşı benimsediği yaklaşımın, sürdürülebilir bir çözüm bulunması için siyasi süreçlerin desteklenmesi; bölgede istikrarsızlığın ve krizin komşu ülkelere yayılmasının önlenmesi; insani krizin hafifletilmesi için yardım sağlanması ve çatışmanın AB üzerindeki etkilerinin ele alınmasını içerdiği belirtildi. Ayrıca, Avrupa Komisyonu’nun Suriye’ye 400 milyon avro tutarında ek yardım verme kararı aldığı ve böylece AB ve Üye Devletler tarafından Suriye’ye sağlanan yardımın 1,25 milyar avroya ulaştığı kaydedildi.

Konsey toplantısında, Orta Doğu Barış Süreci’ne ilişkin kapsamlı bir görüş alışverişinde bulunuldu. Yüksek Temsilci Ashton, yaptığı açıklamada, AB’nin iki devletli bir çözümü desteklediğini ve ABD’nin Filistin ve İsrail arasında doğrudan ve kapsamlı müzakerelerin yeniden başlatılması yolundaki çabalarına tam destek verdiğini vurguladı.

Afganistan’daki durumun politik, kalkınma ve güvenlik perspektifinden ele alındığı Konsey toplantısında, kabul edilen karar metninde AB’nin Afganistan’ın uzun vadede kalkınması hedefine bağlılığı bir kez daha vurgulandı.

Konsey toplantısında ayrıca, iki AB Özel Temsilcisi’nin görev sürelerinin uzatılmasına karar verildi. AB Orta Asya Özel Temsilcisi Patricia Flor’un görev süresi 31 Ekim 2014; AB Güney Akdeniz Özel Temsilcisi Bernardino León’un görev süresi ise 30 Haziran 2014 tarihine kadar uzatıldı.

Beyaz Rusya ve AB arasındaki diplomatik ilişkileri kolaylaştırmak amacıyla, Konsey toplantısında, Beyaz Rusya Dışişleri Bakanı Vladimir Makey’in AB sınırları içerisinde seyahat yasağının askıya alınmasına karar verildi. Ancak, bu kararın AB’nin Beyaz Rusya’ya yönelik politikasında bir değişiklik olduğu anlamına gelmediği vurgulandı.

Toplantıda ayrıca, Kasım ayında Vilnius’ta yapılacak Doğu Ortaklığı Zirvesi’nden beklentiler konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.