İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
20-28 HAZİRAN 2013

AB EKONOMİ VE MALİYE BAKANLARI KONSEYİ TOPLANDI

21 Haziran 2013 tarihindeki AB Ekonomi ve Maliye Bakanları (ECOFIN) Konseyi toplantısı yoğun bir gündemle gerçekleşti. Konsey, Avrupa Sömestri kapsamında üye ülkelerin ekonomik ve mali politikalarına ilişkin tavsiyeleri onayladı. İtalya, Letonya, Litvanya, Macaristan ve Romanya’ya ilişkin aşırı açık prosedürlerini kapatırken Belçika’ya aşırı açığını düzeltmesi uyarısında bulundu. İspanya, Fransa, Hollanda, Polonya, Portekiz ve Slovenya’ya aşırı açıklarını düzeltmeleri için verilen süreyi uzatırken Malta için aşırı açık prosedürünü yeniden açtı. Konsey ayrıca, İrlanda ve Portekiz’e verilen kredilerin vadesinin uzatılmasına karar verdi ve KDV yolsuzluklarıyla mücadele için önlemler paketini onayladı.  Konsey Letonya’nın Avro’yu 1 Ocak 2014’ten itibaren kabul etmesi için sunulan öneriyi kabul etti. Öneri son karar için Temmuz ayında düzenlenecek Devlet ve Hükümet Başkanları zirvesinde görüşülecek.

26-27 Haziran’da toplanan AB Ekonomi ve Maliye Bakanları Konseyi’nin ana gündeminde ise krizdeki bankaların kurtarılması için ortak bir çözüm mekanizması oluşturulması vardı.  21 Haziran’da toplanan ECOFIN Konseyi ödeme güçlüğü içinde olan ya da mali sorunlar yaşayan bankaların kurtarılmasına ilişkin görüşülen karmaşık plan üzerinde bir anlaşmaya varamamıştı. Mali konsolidasyonun gelişiminin ekonomik koşullar paralelinde düzenlenebileceğine ve üye ülkelerin yapısal reformlarını hızlandırmaları gerektiğine dikkat çekilmişti. 26 Haziran’da toplanan AB Ekonomi ve Maliye Bakanları ise mali sıkıntı yaşayan bankalar ve yatırım şirketlerinin kurtarılma şartları üzerinde anlaşmaya vardı. Anlaşma çerçevesinde kurtarma programının maliyetini ilk aşamada yatırımcılar ve büyük hesap sahipleri üstlenecek. Böylece kurtarma programlarının vergi mükellefleri üzerindeki yükü hafifletilmiş olacak. Konuya ilişkin görüşmelerin Avrupa Parlamentosu ile başlatılması ve ilgili direktifin yılsonuna kadar kabul edilmesi öngörülüyor.

Direktif tasarısı ile ulusal kurumlara, banka krizlerinin önlenmesi ve zor durumdaki bankaların ana bankacılık faaliyetlerinin korunmasının yanı sıra vergi mükelleflerinin kayıplara maruz kalmasını en aza indirerek sorunun çözümlenmesinin sağlanması için ortak güç ve araçlar sağlanması amaçlanıyor. İlgili direktif kapsamında potansiyel bankacılık krizlerine karşı, hazırlayıcı/ önleyici erken müdahale ve çözüm olmak üzere 3 aşamalı bir araçlar seti oluşturulması öngörülüyor. Başlıca çözüm önlemleri arasında, mali sorun yaşayan bankaların tamamının ya da bir bölümünün satışı, bankaların iyi varlıklarının kamu tarafından kontrol edilen bir kuruma transfer edilmesine yönelik gibi köprü bir kurumum kurulması, kötü varlıkların bir varlık yönetim kurumuna devredilmesi, büyüklüğüne ve hisse sahiplerine göre zararların kontrol altına alınması gibi güvence önlemlerinin alınması geliyor.

Söz konusu kurtarma araçlarının etkin bir şekilde uygulanabilmesi için üye ülkelerde önceden bir kurtarma fonunun kurulması öngörülüyor. Söz konusu ulusal fonların 10 yıl içinde üye ülkedeki garanti altındaki mevduatın yüzde 0,8’ine ulaşması öngörülüyor. Hedef düzeye erişilebilmesi için, kurumların kendi kaynaklarına göre fona her yıl katkıda bulunmaları gerekiyor.  

ECOFIN Konseyi’nde ayrıca bankacılık birliğine ve mali hizmetlere ilişkin birtakım direktif tasarıları üzerinde de görüşüldü. Söz konusu tasarılar, mevduat garanti sistemi, perakende yatırım ürünlerinin şeffaflığı, menkul kıymet piyasalarında içerden öğenenme ve manipülasyona ilişkin direktifleri içeriyor.