İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
20-28 HAZİRAN 2013

AB Sağlık Bakanları Tütün Ürünleri Yönergesi üzerinde anlaşmaya vardı

21 Haziran 2013 tarihinde bir araya gelen AB Sağlık Bakanları, Tütün Ürünleri Yönergesi üzerinde anlaşmaya vardı. Tütünün üye ülkelerdeki üretimi, paketlenmesi ve etiketlenmesi üzerinde yeni düzenlemeler getiren bu yönergeyle, tütün ürünlerinin özellikle gençler için çekiciliğini yitirmesi hedefleniyor. Anlaşma, Temmuz 2013 tarihinde Dönem Başkanlığını devralacak Litvanya’nın Tütün Ürünleri Yönergesi üzerine Avrupa Parlamentosuyla son müzakereleri açmasına olanak sağlayacak.  Bu yönergeyi revize ederek bir Konsey anlaşmasına varmak, İrlanda Dönem Başkanlığının önceliklerinden biriydi.

Yönerge, tütün ürünlerinde mentollü, çikolatalı ya da meyve tatları gibi bağımlılığı artırıcı maddelerin sigarada kullanılmasını yasakladı. Tütün ürünleri paketinin ön ve arka yüzünde yüzeyin yüzde 65’ini kaplayacak kadar resim ve yazılı sağlık uyarısı zorunluluğu getirildiği gibi, paketlerin üzerinde ne kadar doğal ya da organik olduğuyla herhangi bir yanıltıcı etiketleme kullanımı yasaklandı. Yeni anlaşmayla birlikte, üye ülkeler sınır aşırı tütün satışını yasaklayabilecekler ve aynı zamanda paketlemede de daha katı kurallar uygulayabilecekler. Kaçak ticarete karşı mücadele için de yeni bir izleme sistemi uygulamaya koyulacak. Bu kararlar yönerge yürürlüğe girdikten sonra pazara dağıtılan tütün ürünleri, elektronik sigaralar ve sağlık uyarısı bulundurması gereken bitkisel sigara ürünleri için de geçerli olacak.