İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
20-28 HAZİRAN 2013

İklim değişikliğine Uyum Stratejisi Çevre Konseyi’nde onaylandı

14 Haziran 2013 tarihinde Bonn’da yapılan son iklim değişikliği müzakerelerinde, Rusya hariç 190 ülkenin, uluslar arası iklim değişikliği anlaşmasının ve 2 derecenin altında kalması planlanan küresel ısınmanın önemi üzerine onay vermesinin ardından, İrlanda Dönem Başkanlığı’nın son Çevre Konseyi 18 Haziran 2013 tarihinde gerçekleşti. Alınan kararlarda, 16 Nisan 2013 tarihinde Avrupa Komisyonu’nun onayladığı AB’nin İklim Değişikliğine Uyum Stratejisi kabul edildi.

Konsey kararlarında arazi kullanımı konusunda AB Yönerge taslağı ile 2015 sonrası dönemde olması planlanan uluslar arası iklim değişikliğine yönelik bir anlaşma üzerinde duruldu. 25 Haziran tarihinde yapılan Dışilişkiler Konseyi’nin diğer gündem maddeleri arasında yer alan bu son görüşmelerin üzerinden tekrar geçileceği, 11-22 Kasım 2013 tarihinde Varşova’da gerçekleşecek 19’uncu Taraflar Konferansı’na (COP 19) bırakıldığı açıklandı.