İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
13-19 HAZİRAN 2013

AB’den Moldova’ya 90 milyon avro destek

AB Moldova’ya adalet reformunun ve ikili anlaşmaların uygulanmasının desteklenmesi amacıyla 90 milyon avro destek verecek. Verilecek desteğe ilişkin anlaşma 14 Haziran 2013 tarihinde Brüksel'de AB’nin Genişleme ve Komşuluk Politikasından Sorumlu Komisyon Üyesi Štefan Füle ve Başbakan Iurie Leanca tarafından imzalandı.

Anlaşma kapsamında iki belge imzalandı. Bunlardan ilki adalet alanında Bütçe Destek Programına ilişkin mali anlaşma olurken ikincisi ise Kapsamlı Kapasite Geliştirme Programının ikinci aşamasını temsil eden mevcut ve yeni AB-Moldova anlaşmalarının uygulanması için bir destek programı oldu.

Finansman anlaşması ile Moldova adalet sisteminin reform stratejisinin desteklenmesi için 60 milyon avro tahsis ediliyor.  Bu strateji ile AB standartlarına uygun olacak şekilde ve hukuk devleti ve insan haklarının korunması ilkesinin temin edilmesi için yüksek bir sorumluluk ile erişilebilir, verimli, bağımsız, şeffaf ve profesyonel bir yargı sistemi oluşturulmasının hedeflendiği belirtiliyor.

Destek programı ile AB ve Moldova arasında yapılacak ortaklık anlaşması, derin ve kapsamlı serbest ticaret anlaşması, yeni anlaşmalara hazırlanılması, müzakere edilmesi ve uygulanması için 30 milyon avro destek öngörülüyor. Bu kaynak ayrıca Moldova’nın 12’nci AB Çerçeve Programı’na katılımı konusuna da yardımcı olacak şekilde dizayn edilecek.