İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
13-19 HAZİRAN 2013

İKV’DEN HAFTAYA BAKIŞ

Geçtiğimiz hafta Türkiye-Avrupa Birliği (AB) gündeminde, 28’incisi gerçekleştirilen Reform İzleme Grubu (RİG) Toplantısı, AP Uluslararası Ticaret Komitesi’nde (INTA) AB- Türkiye-AB Gümrük Birliği ekseninde Türkiye’nin perspektifinden ABD Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı (TTYO) ele alınması, G-8 Zirvesi ve AB Konseyi’nin Avrupa Komisyonu’na ABD ile Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı kapsamında müzakerelere başlaması için yetki vermesi yer aldı.

Devamını Oku

28’İNCİ REFORM İZLEME GRUBU TOPLANTISI YAPILDI

Reform İzleme Grubu’nun (RİG) 28’inci Toplantısı, AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış’ın ev sahipliğinde, Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, İçişleri Bakanı Muammer Güler, Türkiye-AB KPK Eş Başkanı Afif Demirkıran ve Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala’nın katılımlarıyla AB Bakanlığında gerçekleştirildi.

Devamını Oku

AP ULUSLARARASI TİCARET KOMİTESİ’NDE TÜRKİYE’NİN PERSPEKTİFİNDEN AB-ABD TRANSATLANTİK TİCARET VE YATIRIM ORTAKLIĞI ELE ALINDI

AP Uluslararası Ticaret Komitesi’nin (INTA) 18 Haziran 2013 tarihli oturumunda, AB- Türkiye-AB Gümrük Birliği ekseninde Türkiye’nin perspektifinden ABD Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı (TTYO) ele alındı. Ekonomi Bakanlığı AB Genel Müdürü Murat Yapıcı, INTA Komitesi üyelerine AB’nin üçüncü ülkelerle imzaladığı Serbest Ticaret Anlaşmalarının (STA’lar) Türkiye’ye etkileri, AB ile ABD arasında müzakerelerine önümüzdeki ay başlanacak TTYO’nun Türkiye açısından önemi ve Türkiye’nin AB’nin üçüncü ülkelerle imzaladığı STA’larda mağdur durumda kalmasının önüne geçilebilmesi için muhtemel çözüm yolları ile ilgili bilgi verdi.

Devamını Oku

G8 ZİRVESİ YAPILDI

G8 zirvesi İngiltere Başbakanı David Cameron’un ev sahipliğinde 17–18 Haziran 2013 tarihlerinde Kuzey İrlanda’da gerçekleştirildi. Suriye’deki iç savaş, vergi kaçakçılığının önlenmesi ve AB–ABD serbest ticaret anlaşması görüşmeleri zirvenin ana gündemini oluşturdu.

Devamını Oku