İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
6-12 HAZİRAN 2013

Avrupa Parlamentosu yeni Schengen ve AB İltica Sistemi kurallarını onayladı

12 Haziran 2013 tarihinde AP Genel Kurul’unda Schengen alanı ile ilgili iki yeni yasa tasarısı kabul edildi. Kuralların Bakanlar Konseyi tarafından da kabul gördüğü ve sonbaharda resmen kabul edileceği bildirildi. İlgili değişiklikler ilk olarak Arap Baharı sonrasında binlerce kişinin AB sınırlarına yığılması ile gündeme gelmişti. Yeni yasa maddeleri Schengen değerlendirme sistemini ilgilendiriyor ve herhangi bir kriz anında sınır kontrollerine geri dönülüp dönülmeyeceğine karar verilmesi için bir mekanizma oluşturuyor. Buna göre, Komisyon, üye devletler ve AP’den uzmanlar Schengen’in iyi işleyip işlemediğini kontrol etmek için üye devletler arasındaki sınırlarda kontroller gerçekleştirebilecek. Kabul edilen ikinci yasa tasarısına göre bir üye devletin AB’nin ortak sınırlarını kontrol etmekte yetersiz kalması durumunda altı ay ila 2 yıl arasındaki bir süre boyunca sınır kontrollerinin geri getirilmesi mümkün olabilecek. Acil bir durumda, üye devletler on günlük bir süre için sınır kontrolleri yapabilecek, ancak on günün üzerinde olması için AB’nin onayı gerekecek.

AP, Konsey tarafından üzerinde anlaşma sağlanan yeni AB iltica sistemi kurallarını da onayladı. Yeni sistem AB içinde üye devletlerce uygulanan iltica kurallarını yeknesak hale getiren bir dizi tüzük ve direktiften oluşuyor. Söz konusu tasarılar, mülteci statüsüne hak kazanma koşulları, iltica talebinde bulunanların transferi ile ilgili bir erken uyarı sistemi, ilticada bulunanların kalış ve çalışma koşulları, iltica talebi ile prosedürler ve Eurodac veri tabanı ile ilgili düzenlemeleri içeriyor. Paketin 20 Haziran’da Konsey tarafından resmen kabul edilmesi bekleniyor.