İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
6-12 HAZİRAN 2013

AB ve İsrail arasında Hava Taşımacılığı Antlaşması imzalandı

AB ve İsrail arasında 10 Haziran'da Lüksemburg'da imzalanan geniş kapsamlı hava taşımacılık anlaşması, AB üye devletleri ve İsrail arasındaki mevcut ikili havacılık anlaşmalarının yerini alacak. AB’nin diğer komşuları ile yaptığı havacılık anlaşmaları gibi, piyasaların aşamalı olarak açılmasını öngören bu anlaşmaya göre, AB ve İsrail’de herhangi bir yerden karşılıklı olarak doğrudan uçuşlar yapılabilecek. Önümüzdeki beş yıl boyunca kısıtlamaların aşamalı olarak kaldırılması ile birlikte,  2018 yılında AB ve İsrail arasında hava taşımacılığında haftalık uçuş sayı sınırlamasının sona ermesi öngörülüyor. Anlaşmanın kademeli olarak uygulanması ile her iki tarafta havayolu şirketlerini artan rekabet koşullarına hazırlanmak amaçlanmıştır. Antlaşma,  AB ve İsrail arasındaki ekonomik, ticari ve turizm ilişkilerinin güçlendirilmesi açısından büyük önem arz etmektedir.   Anlaşma aynı zamanda, AB’nin 2012 yılında kabul ettiği  “dış havacılık politikasının” (external aviation policy) en önemli hedeflerinden biri olan ve AB ile komşuları arasında daha geniş bir Avrupa Ortak Havacılık Alanı oluşturulması çabasının da bir parçası olarak değerlendirilmektedir.

İsrail’den yapılan uluslararası yolcu hareketlerinin yüzde 57’sini AB ülkeleri oluşturmaktadır.  Ulaştırma alanında AB açısından Orta Doğu'daki en büyük pazar hacmine ve yüksek büyüme potansiyeline sahip olan ülke İsrail’dir.  AB ve İsrail arasında yapılan hava taşımacılığının hacmi, 2010 yılında bir önceki yıla göre yüzde 13.4 artarak 6,75 milyon yolcu sayısına ulaşmıştır.