İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
6-12 HAZİRAN 2013

Avrupa Komisyonu Çelik Sanayi İçin Faaliyet Planı önerdi

Avrupa Komisyonu 11 Haziran 2013 tarihinde çelik sanayinin karşılaştığı zorlukların aşılması, yenilikçiliğin geliştirilmesi, istihdamın artırılması ve büyümenin sağlanması amacıyla rekabet gücünün geliştirilmesinin temellerini atmak için bir faaliyet planı önerdi. Bu, 1977 yılındaki Davignon Planı’ndan sonra çelik sanayi için Komisyon’un önerdiği ikinci faaliyet planı. Komisyon faaliyet planında adil ticaret uygulamaları yoluyla üçüncü ülke pazarlarına erişimin sağlanması neticesinde AB menşeli çeliğe olan iç ve dış talebin desteklenmesini öneriyor. Bunun yanında düzenlemelerden kaynaklanan maliyetlerin düşürülmesi, istihdamın desteklenmesi için hedef odaklı önlemlerin alınması ve iyi yetişmiş iş gücünün Avrupa’da kalmasının sağlanması öngörülüyor.  Komisyon ayrıca faaliyet planının izlenmesi için bir Üst Düzey Grup oluşturulmasını önerdi.